Archiwum

Mapa porządku

Na stronie miasta Gdańska pojawiła się nowa możliwość zgłaszania sygnałów na temat problemów z utrzymaniem porządku. Na interaktywnej mapie zgłaszać można:

  • zaśmiecenia
  • dziury w jezdniach
  • dewastacje
  • wałęsające się bezpańskie zwierzęta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania problemów jakich jest niemało. Im więcej będzie naszych zgłoszeń tym wyższy (mam nadzieję) będzie priorytet ich wykonania.

Ruszyła Mapa Porządku!

Interaktywny plan Gdańska dostępny na stronie www.gdansk.pl wzbogacił się o nową funkcjonalność. Jest nią Mapa Porządku Miasta Gdańska – aplikacja dzięki której każdy użytkownik może w szybki i prosty sposób zgłosić wszelkie sygnały związane z utrzymaniem porządku – począwszy od dziur w jezdniach, poprzez zaśmiecanie i dewastacje, po wałęsające się bezpańskie zwierzęta.

Aby skorzystać z Mapy Porządku wystarczy wybrać na stronie głównej Gdansk.pl zakładkę Interaktywny Plan Gdańska. Po uruchomieniu strony z mapą miasta wybieramy opcję Mapa Porządku. Następnie znajdujemy na mapie interesujący nas rejon i wybieramy opcję „Zgłoszenie”. Otwiera się wówczas dodatkowe menu, z którego wybrać możemy jedną z kategorii. Po dokonaniu wyboru klikamy na mapie w tym miejscu, którego dane zgłoszenie dotyczy. Na mapie wyświetli się odpowiednia ikona, otworzy się również dodatkowe okno, w którym umieścić można dodatkowe dane – dokładny adres zgłaszanego miejsca i inne uwagi, a także własny adres e-mail (podając go można poprosić o informację zwrotną dotyczącą rozpatrzenia zgłoszenia). Niektóre zgłoszenia – ze względu na ich dynamiczny charakter – wymagają dodatkowego potwierdzenia telefonicznego. Tak jest np. w przypadku wałęsających się dzikich zwierząt – aplikacja poinformuje użytkownika pod jaki numer telefonu powinien zadzwonić w celu uszczegółowienia zgłoszenia.

Wszystkie sygnały zarejestrowane z pomocą Mapy Porządku przekazywane są automatycznie odpowiednim służbom, które na tej podstawie podejmują interwencje. Są to Wydział Gospodarki Komunalnej UM, Wydział Zarządzania Kryzysowego I Ochrony Ludności UM, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, a także Straż Miejska.

Uruchomienie Mapy Porządku jest pionierskim przedsięwzięciem – jest to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce. Przez najbliższe trzy miesiące funkcjonowanie mapy będzie szczegółowo monitorowane. W tym czasie okaże się, czy narzędzie należy rozszerzyć o nowe kategorie zgłoszeń i nowe funkcje.

Michał Piotrowski
Biuro Prasowe

źródło: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,18885.html

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.