Archiwum

Plan zagospodarowania do wglądu

Plan zagospodarowania Górek Wschodnich ponownie będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2011r. do 30.12.2011r. Ww. projekt planu zostanie wyłożony we fragmentach zmienionych w porównaniu z pierwszym wyłożeniem obejmującym tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „Ajtel” i ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 14.12. 2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.