Archiwum

Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej

12 stycznia 2012 roku rozpoczął się pierwszy z trzech etapów inwestycji, której celem jest poprawa jakości wody na Wyspie Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej. Inwestycja jest realizowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o. o. w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozpoczęła się budowa około 7 kilometrowej sieci, która połączy Wyspę Sobieszewską i Płonię Wielką z gdańskim systemem wodociągowym. Pierwszy etap prac obejmuje budowę sieci w ul. Przełom (Górki Zachodnie). Przez najbliższe miesiące wykonywane będą także metodą przewiertu sterowanego przejścia wodociągu pod Wisłą Śmiałą i Wisłą Martwą. W kolejnych etapach prace będą przebiegać według następującego harmonogramu:

II kwartał 2012 r. – IV kwartał 2012 r.
II etap: Budowa sieci wodociągowej w ul. Nadwiślańskiej (od Wisły Śmiałej do ul. Tęczowej).

III kwartał 2012 r. – III kwartał 2013 r.
III etap: Budowa sieci wodociągowej w ul. Tęczowej, Księżycowej, wzdłuż istniejących kolektorów ściekowych na terenach leśnych, ul. Lazurowej).

Obecnie mieszkańcy są zaopatrywani z ujęć lokalnych Sobieszewo i Świbno oraz Pleniowo, które charakteryzują się podwyższoną zawartością fluorków, azotu amonowego oraz siarkowodoru. Po zakończeniu inwestycji, mieszkańcy oraz turyści korzystający z wypoczynku będą zaopatrywani z ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce. Ujmowana tu woda pochodzi ze studni głębinowych czwartorzędowych i kredowych –  spełnia polskie i unijne wymagania jakości wody.

Wykonawcą prac jest szczecińska firma Mazur Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Łączny koszt wykonania magistrali wyniesie 5,8 mln zł brutto. Całkowity koszt Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II wynosi 357 812 033 PLN brutto, z czego 56% kosztów jest dofinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: materiały GIWK

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

3 Responses to “Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej”

  • Badi:

    Fajnie, tylko powinno się to nazywać poprawa jakości wody w zachodniej części Wyspy Sobieszewskiej, bo Wieniec, Świbno, Przegalina dalej będą syf piły. Za to za coraz wyższą opłatę :-(

  • Według informacji GIWK cała Wyspa Sobieszewska będzie zaopatrywana z ujęcia centralnego a lokalne ujęcia (nie spełniające norm) staną się jedynie ujęciami awaryjnymi.
    Pozdrawiam

  • Badi:

    Dobrze by było! A jak to ma technicznie wyglądać?