Archiwum

Porządek XII Sesji

Porządek XII Sesji
IV Kadencji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska
w dniu 14 marca 2012 r. godz.18:00

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
- zatwierdzenie porządku obrad
- powitanie gości.
2. Przedstawienie przez Radną Osiedla W.S. Ewę Cegielską informacji na
temat akcji „Czysta Wyspa”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych
przeznaczonych na działalność statutową ROWS.
4. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S. bieżących informacji.
5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski Radnych w sprawach bieżących.
6. Zakończenie Sesji.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.