Archiwum

Wskazujemy najpilniejsze drogi rowerowe! Jeszcze 4 dni!

538944-kliknij-i-powieksz-widok-mapy-planowanych-tras-rowerowych-w-gdansku Zapraszamy mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej od udziału w miejskiej ANKIECIE mającej na celu wskazanie najbardziej potrzebnych ścieżek rowerowych!

Rowerzyści docenili rowerową politykę Miasta Gdańska. Za przygotowanie studium Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR), ze szczególnym uwzględnieniem programu partycypacji społecznej, w tym wzorcowego cyklu 19 warsztatów - realizujące projekt Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało ”Złotą Szprychę 2012″.

„Za przygotowanie w 2011 r. opracowania „STER – System Tras Rowerowych dla Gdańska”, ze szczególnym uwzględnieniem programu partycypacji społecznej, w tym wzorcowego cyklu 19 warsztatów - dzielnicowych konsultacji społecznych, dotyczących oceny stanu obecnego oraz oczekiwań w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku” - brzmi uzasadnienie przyznającej „Złote Szprychy” Gdańskiej Kampanii Rowerowej.

„Złota Szprycha” przyznawana jest za działalność na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 czerwca w ramach XVI Wielkiego Przejazdu Rowerowego (II Metropolitalnego Wielkiego Przejazdu Rowerowego) podczas spotkania gdańskich rowerzystów i rowerzystek poprzedzającego wyjazd na trasę peletonu południowego XVI WPR.

W 2011 roku Biuro Rozwoju Gdańska wraz z Oficerem Rowerowym przy współudziale mieszkańców Gdańska, przedstawicieli rad osiedli i dzielnic oraz organizacji pozarządowych przygotowało studium System Tras Rowerowych (STeR), gdzie zawarte zostały zasady kształtowania infrastruktury rowerowej oraz przedstawione jej elementy, min. strefy uspokojonego ruchu, parkingi rowerowe, a także hierarchia oraz przebiegi tras rowerowych na terenie Gdańska.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii realizacji studium STeR. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazana zostanie optymalna kolejność realizacji brakujących odcinków głównych tras rowerowych. W analizie brane są pod uwagę kryteria komunikacyjne (np. istniejąca i prognozowana liczba użytkowników poszczególnych tras, bezpieczeństwo), ekonomiczne (np. koszty budowy, trudności realizacyjne), funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe oraz poparcie społeczne (niniejsza ankieta). Realizacji tras rowerowych towarzyszyć będzie wprowadzanie udogodnień dla rowerzystów, takich jak m.in. wprowadzanie stref uspokojonego ruchu, na terenach otaczających projektowane trasy.

Przypominamy o przeprowadzanej ANKIECIE

Zapraszamy do udziału w niej i wskazania odcinków tras, których realizacja jest Państwa zdaniem najpilniejsza. Ankieta dostępna jest do dnia 20 czerwca 2012 roku.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Gdańska

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

One Response to “Wskazujemy najpilniejsze drogi rowerowe! Jeszcze 4 dni!”

  • Badi:

    A ścieżki na Świbnieńskiej już nawet w planach nie ma, chociaż od lat się mówiło o ścieżce pieszo-rowerowej po wale :-(