Archiwum

Archive for Maj 2013

Informacja

schowek01

Porządek XXV Sesji

PORZĄDEK XXV  SESJI IV KADENCJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

W DNIU 15 maja 2013 r. GODZ 18.00

 

 

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

 

2. Informacja na temat stanu ładu , porządku i bezpieczeństwa w 2012 r oraz przygotowania

w tym zakresie do sezonu turystycznego 2013 r.

 

Referują: 1/  Komendant Komisariatu Policji VII Gdańsk – Stogi

2/  Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku.

Dyskusja i przyjęcie ewentualnych  wniosków.

 

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego – Sobieszewo część centralna.

Rozpatrzenie i omówienie propozycji rozwiązań.  Uwagi i uwarunkowania planu.

 

Referuje:   Kierownik Zespołu Planistycznego   Biura Rozwoju Gdańska.

Dyskusja i przyjęcie wniosków.

 

4. Podjęcie Uchwały Nr XXV/30/2013 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej,

Falowej i Przegalińskiej  [plan nr 2411].

 

5. Podjęcie Uchwały nr XXV/31/2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady

Osiedla Wyspa Sobieszewska.

 

6.  Przedstawienie przez Zarząd  Osiedla W.S. bieżących informacji.

 

6.  Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

 

7.  Zakończenie Sesji.