Archiwum

Wgląd do projektu planu zagospodarowania części centralnej Sobieszewa

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

WYSPA SOBIESZEWSKA – SOBIESZEWO CZĘŚĆ CENTRALNA

W MIEŚCIE GDAŃSKU

[nr 2412]

będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.09.2013 do 30.09.2013 w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

 

Obszar planu ograniczony jest od południa  wodami rzeki Martwej Wisły, od północy lasem, od wschodu granica planu przebiega wzdłuż ulic Wodnej, Tęczowej i Radosnej, natomiast od zachodu pomiędzy ulicami Jodową i Gwiaździstą.

Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  przedmiotowego  planu

załącznik graficzny

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w  dniu  03.09.2013  o  godzinie  17 00 w  siedzibie  Biura   Rozwoju  Gdańska  przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, na którą wszystkich zapraszamy

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.