Archiwum

Porządek XXXII SESJI ROWS w dniu 22 stycznia 2014 r., godz. 18.00

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2. Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

3. Podjęcie Uchwały nr XXXII/38/2013 w sprawie rozdziału przez Radę Osiedla

Wyspa Sobieszewska środków finansowych na działalność statutową jednostki w 2014 roku.

Referuje: W. Sidorko

4. Ustalenie pakietu zadań priorytetowych, które powinny być zgłoszone przez

Radę do realizacji przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych.

6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Jerzy Petryczko

Uwaga – ad. pkt 3 Programu

Uprzejmie informuję, że procedowane będą wnioski o współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. Festyn „Świbnieńskie Lato 2014”.

2. II Półmaraton Wyspy Sobieszewskiej im. Wincentego Pola.

3. X Międzyszkolny Konkurs Piosenki Marynistycznej „Wśród Morskich Fal”.

4. Spektakl teatralny „Teatru dla Najmłodszych”.

5. Warsztaty ceramiczne dla najmłodszych.

6. Zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku – Świbnie.

7. Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych / impreza cykliczna/.

8. Opłacenie domeny i hostingu dla strony internetowej Rady Osiedla.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.