Archiwum

kolejny e-mail ROWS do ZDiZ w sprawie bezpieczeństwa w ruchu na Wyspie Sobieszewskej

Od:Władysław Sidorko
Do:Malgorzata Lipiec <Malgorzata.Lipiec@zdiz.gda.pl>;
Wysłano:24 marca 15:15 (2 godziny temu)
Temat:oznakowanie ulic na Wyspie Sobieszewskiej
Dzień Dobry
Nawiązując do wcześniejszej korespondencji -  uprzejmie informuję, że Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska
na XXXIV Sesji w dniu 19 bm. krytycznie ustosunkowała do propozycji ZDiZ dot. wprowadzenia zmiany oznakowania spowalniającego ruch ograniczenie prędkości do 30 km/ na niektórych ulicach w Sobieszewie
i wnosi o wstrzymanie jego realizacji.
Zdaniem Rady, co również osobiście podnosiłem w poprzedniej korespondencji, problem największego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu występuje w innych miejscach i z pewnością nie rozwiążą go same znaki drogowe.
Rada uważa także, że ograniczenia ruchu, w tym ograniczenia prędkości do 30 km, nie mogą być wprowadzane na ulicach, których parametry i funkcje zostały jasno określone w miejscowym p-lanie zagospodarowania przestrzennego /vide: ul. Tęczowa/.
Reasumując – Rada wnosi o kompleksowe opracowanie propozycji wprowadzenia oznakowania
i zainstalowania urządzeń spowalniających ruch i zwiększających jego bezpieczeństwo na Wyspie Sobieszewskiej / Sobieszewo, Świbno, Wieniec/ i przedstawienie go, przed wprowadzeniem w życie,  Zarządowi Osiedla do uzgodnienia / uprawnienia na mocy par.27 ust 7 Statutu Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska/.
Z poważaniem,
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska
Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.