Archiwum

Archive for Marzec 2014

Pismo ZDiZ 07.03.14

Szanowni Państwo

Przekazujemy w poniższych linkach pismo z Zarządu Dróg i Zieleni w sprawie wprowadzenia programu uspokojenia ruchu tj. strefy ograniczonej prędkości do 30km/h.oraz załącznik graficzny

pismo ZDiZ z 07.03.14

załącznik do pisma ZDiZ z 07.03.14

Program XXXIV sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19 marca 2014 r.

Program sesji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska w dniu 19 marca 2014 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Prowadzi: przewodniczący rady.
2. Wstępne założenia, kierunki i cele zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Świbna.
Prowadzi: zespół projektowy z Biura Rozwoju Gdańska.
3. Omówienie stanowiska Biura Rozwoju Gdańska w sprawie pakietu wniosków Rady Osiedla o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Żonkilowej,
Narcyzowej i Kwiatowej.
Prowadzą: reprezentanci Biura Rozwoju Gdańska.
4. Dyskusja i przyjęcie stanowiska Rady w sprawach jak w pkt 2 i 3.
5. Sprawy bieżące.
Referuje Zarząd.
6. Dyskusja i wnioski radnych.
7. Zakończenie sesji.
Rozpoczęcie tradycyjnie o godz. 18.00
Jerzy Petryczko
Przewodniczący Rady Osiedla