Archiwum

Słabe i Mocne strony Wyspy Sobieszewskiej (opracowanie W.Nocny)

Szanowni Państwo

Przedstawiamy w załączeniu analizę SWOT przygotowaną przez Pana Waldemara Nocnego. Jest to kolejny krok w budowaniu strategii dla Wyspy Sobieszewskiej.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania dalszych propozycji, które mogłyby wpłynąć na podniesienie komfortu atrakcyjności Wyspy.

 

Analiza SWOT W. Nocny

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

One Response to “Słabe i Mocne strony Wyspy Sobieszewskiej (opracowanie W.Nocny)”

 • TolerancyjnyInaczej:

  Szanowni Państwo,
  poniżej przedstawiam moje uzupełnienie analizy SWOT wykonanej przez Pana Waldemara Nocnego.
  Jeżeli uznają ją Państwo jako wartościową, proszę zamiast komentarza umieścić ją jako artykuł, tak aby możliwe było komentowanie jej. W przypadku dostrzeżenia ew. błędów redakcyjnych proszę o korektę.
  Z poważaniem
  TolerancyjnyInaczej

  Mocne strony
  1) Bliskość połączeń międzynarodowych za pośrednictwem lotniska międzynarodowego Gdańsk-Rębiechowo i połączeń promowych z portów Gdyni i Gdańsku.
  2) Bliskość obwodnicy trójmiejskiej, tras A1, S7 i usytuowanie najbliżej dojazdu do Trójmiasta z głównych kierunków napływu turystów (Mazowsze i centralna Polska),
  3) Bliskość ośrodka miejskiego o szczeblu wojewódzkim z zapleczem administracyjnym, infrastrukturalnym, opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego oraz dysponującego dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy,
  4) Wielkość dzielnicy (największa spośród gdańskich dzielnic), znaczna ilość terenów zarówno pod zabudowę jednorodzinną, agroturystyczną jak i turystyczną o różnej skali, z jednoczesną możliwością zachowania obecnego przyrodniczo-rolnego charakteru na większości obszaru.
  5) Pojemność plaż – 11 km plaży o szerokości min 100 m.
  6) 2 porty w Przekopie Wisły i nabrzeża Martwej Wisły umożliwiające po modernizacji i dostosowaniu zawijanie jachtów, jednostek białej floty i rozbudowę wokół nich infrastruktury wodnej, hotelowej i gastronomicznej.
  7) Ogromny potencjał zwiększenia liczby mieszkańców o osoby przedsiębiorcze i zamożne (dobre miejsce zamieszkania i inwestycji w nieruchomości).
  8) Pokrycie w 100% planami zagospodarowania przestrzennego, na bieżąco dostosowywanymi na potrzeby rozwoju wyspy,
  9) Status wyspy ekologicznej uniemożliwiający lokowanie inwestycji uciążliwych dla środowiska i turystyki,
  10) Istnieje wiele budynków będących świadectwem dawnego budownictwa osadniczego na tych terenach.
  11) Stosunkowo znaczna liczba twórców kultury zamieszkujących wyspę lub związanych z wyspą.
  12) Podnosząca się świadomość samorządowa społeczności dzielnicy.

  Słabe strony:
  1) Bardzo słaba rozpoznawalność w skali kraju, regionu lub nawet Trójmiasta, brak promocji zakątka,
  2) Fatalny stan techniczny dróg ma wyspie,
  3) Zły stan techniczny portów i ich otoczenia,
  4) Znaczna odległość do szkół średnich, brak jakiejkolwiek szkoły średniej w dzielnicy,
  5) Znaczna odległość do krytych pływalni, brak pływalni w dzielnicy, zmniejszająca szanse na poszerzenie sezonu letniego,
  6) Brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych (biegi narciarskie, łyżwiarstwo) pomimo sprzyjającego terenu,
  7) Brak promocji sportów wodnych: kajakarstwa, szkółek żeglarskich na wodach Martwej Wisły,
  8) Brak miejsc wodowania i brak wypożyczalni sprzętu wodnego kajaki, rowery wodne, jachty w obrębie Martwej Wisły na terenie wyspy,
  9) Energochłonna infrastruktura turystyczna, wymagająca doinwestowania przez właścicieli aby możliwa była opłacalność przyjęcia turystów w okresie zimowym (koszt ogrzania pomieszczeń w tzw. sezonie niskim),
  10) Most pontonowy, powodujący słabą przepustowość przeprawy lub okresowe wyłączenia, utrudnienia w żegludze,
  11) Zatłoczone i zbyt rzadko kursujące autobusy komunikacji miejskiej w sezonie turystycznym, zniechęcające do odwiedzin.
  12) Wieloletnie zaniedbania w zakresie uporządkowania rozwoju architektonicznego, powodującego powstanie wielu budynków nie nawiązujących do budownictwa tradycyjnego.
  13) Brak ośrodków SPA i konferencyjnych oferujących całoroczne usługi na bardzo wysokim poziomie.
  14) Nieznaczna liczba ludności wyspy w stosunku do ogólnej liczby ludności innych dzielnic Gdańska, powodująca marginalizację potrzeb ludności wyspy przez samorząd Gdańska i brak dostrzeżenia szans dla miasta w rozwoju wyspy.
  15) Brak bezpośrednich szlaków komunikacyjnych z resztą Gdańska. Tranzyt odbywa się poprzez inne gminy. Inwestycje drogowe do centrum Gdańska, na pograniczu gmin wymagają uzgodnień z innymi gminami.