Archiwum

Pismo do ZDiZ w sprawie odtwarzania chodników, dróg i ścieżki rowerowej po pracach ziemnych 16.05.2014

Gdańsk, dnia 16 maja 2014 roku

 

 

ROWS.IV- 33/2014

 

Pan Mieczysław Kotłowski

Dyrektor

Zarządu Dróg i Zieleni

w Gdańsku

 

 

 

 

W związku z tym, iż bezpośrednie rozmowy z pracownikami ZDiZ nie spełniają naszych oczekiwań Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska  zwraca się

do Pana Dyrektora z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie zmiany sposobu podejścia do odtwarzania dróg, chodników i ciągu pieszo-rowerowego po robotach ziemnych związanych

z gazyfikacją Wyspy Sobieszewskiej.

Uwagi nasze, poparte bezpośrednimi obserwacjami, dotyczą między innymi faktów kładzenia płyt i kostki na chodnikach i ciągach rowerowych bezpośrednio na podsypce

piaskowej. Nie wykonuje się niezbędnych obrzeży chodnikowych.

Uważamy, że ścisłe trzymanie się zasady przywracania terenu do tzw. stanu pierwotnego ma sens  w sytuacji gdy ten stan spełnia chociaż podstawowe wymogi przyzwoitego standardu.

W przypadku zdecydowanej większości dróg na Wyspie Sobieszewskiej wymóg ten nie jest spełniony.

Krawężniki, pomimo, iż w wielu miejscach ich po prostu nie ma lub są tak zniszczone i pokruszone, że nie spełniają żadnej roli, naszym zdaniem powinny być wymienione a nie

„łatane” prowizorycznymi nadlewkami z betonu, które, pomijając już względy estetyczne, na pewno w niedługim czasie skruszeją.

Uważamy, pomimo świadomości poważnych ograniczeń finansowych, że przy tak szeroko zakrojonych pracach w pasie drogowym, wiele jego elementów, w tym połamane płyty

chodnikowe i krawężniki powinny być  po prostu wymienione.

Wiadomo, że na generalne, chociaż naprawdę konieczne, remonty ulic na Wyspie musimy jeszcze długo poczekać.

Wykonane w opisany wyżej sposób prace w pasie drogowym zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg, w tym dzieci uczęszczający do szkoły i przedszkola.

Pogarszają wizerunek Wyspy Sobieszewskiej a także narażają ZDiZ na dodatkowe koszty związane z naprawami dróg w miejscach prowadzonych obecnie robót ziemnych.

Liczymy na pozytywne załatwienie prośby.

Z poważaniem

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu

Osiedla Wyspa Sobieszewska

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.