Archiwum

PORZĄDEK XXXVI SESJI ROWS 21.05.2014 godz. 18:00

PORZĄDEK XXXVI SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu  21 maja 2014 r.

/ godz. 18.00 /

 

1. Sprawy regulaminowej

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2.  Turystyczne i rekreacyjne oraz poznawcze  wykorzystanie lasów i rezerwatów przyrody

Wyspy Sobieszewskiej. Ocena stanu obecnego i plany rozwoju.

Dyskusja i przyjęcie ewentualnych wniosków.

Referują i prezentują:  przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk i GBPW „Kuling”.

Prowadzi: Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

3.  Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon

skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej.

Omówienie problemów oraz przyjęcie wniosków i zaleceń dla zespołu projektowego Biura Rozwoju

Gdańska.

Referuje:  Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko

4.  Budżet Obywatelski 2015.

1/ wybór kandydata do Komisji Kwalifikacyjnej.

2/ omówienie wstępnych propozycji zasad zgłaszania wniosków.

Prowadzi: Władysław Sidorko i Jerzy Petryczko.

5.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

6.  Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

7.  Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący  Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Jerzy  Petryczko

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.