Archiwum

Archive for Czerwiec 2014

II Półmaraton WYSPY Sobieszewskiej im. Wincentego Pola

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej wraz z Radą Osiedla Wyspa Sobieszewska zapraszają wszystkich do udziału w II półmaratonie Wyspy Sobieszewskiej im. Wincentego Pola

Bieg odbędzie się w dniu 28.06.2014 o godz. 16:00

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się na http://www.spws-wyspa.pl/index.php/bieg-wyspy-sobieszewskiej/zapisy/

Serdecznie Zapraszamy

Mapa IV Półmaraton WS

Godziny otwarcia dla żeglugi mostu na WYSPĘ Sobieszewską

Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia mostu pontonowego na Wyspę Sobieszewską dla żeglugi śródlądowej. Nie wszyscy wiedzą, ze jest to główny szlak wodny z Trójmiasta do Krainy Jezior Mazurskich. Turystów serdecznie zapraszamy do pozdrawiania przepływających żeglarzy, a kierowców prosimy o wyrozumiałość.

Przypominamy, że most pontonowy na Wyspę Sobieszewską jest najdłuższym pływającym mostem w Polsce. Łączy Wyspę ze stałym lądem i ma 180 metrów długości. Składa się z dziewięciu przęseł, a jego środkowe przęsło o szerokości 30 metrów jest ruchome i umożliwia otwieranie mostu, aby przepuścić żeglarzy. Most czynny jest przez cały rok.

Sezon letni
(od 1 maja do 30 września)

Poza sezonem

W dni robocze

8:30, 10:00, 13:00, 17:00, 19:00

8:30, 14:00, 19:00

W soboty, niedziele
i święta

8:30, 10:15, 13:00, 17:00, 19:00, 21:00

8:30, 14:00, 19:00

Dla jednostek żeglugi zawodowej most otwierany jest na każde żądanie.

Dwie „Błękitne Flagi” na Wyspie

Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Sobieszewo oraz Orle to kąpieliska, co do których gdańszczanie i turyści mogą mieć pewność, że gwarantują bezpieczny i komfortowy wypoczynek.

Z wielką radością przekazujemy informację, iż do grona kąpielisk szczycących się Błękitną Flagą, międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym najwyższą światową jakość, dołączy w tym roku Kąpielisko Orle (wejście nr 11) na Wyspie Sobieszewskiej oraz już po raz kolejny Błękitna flaga zawiśnie nad kąpieliskiem Sobieszewo (wejście nr 16).

 

By uzyskać Błękitną Flagę, kąpieliska oraz muszą spełniać najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa, informacji i edukacji ekologicznej.

Normy programu Błękitna Flaga w zakresie czystości wody na kąpieliskach są znacznie bardziej rygorystyczne niż uregulowania polskie czy nawet unijne. Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia dla gdańskich kąpielisk jest wyrazem uznania dla wieloletnich wysiłków podejmowanych przez MOSiR w Gdańsku – administratora plaż i przystani – w celu dostosowania obiektu do najwyższych standardów dla tego typu obiektów.

Informacja dot. Konkursu na małe place zabaw 2014

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że został ogłoszony Konkurs na małe place zabaw , skierowany dla Organizacji Pozarządowych. Oferty konkursowe należy składać do dnia 23 czerwca 2014r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl- zakładka „konkursy” oraz w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:Konkurs 2014- Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska – nie otwierać” w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub w Zespołach Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74, lub ZOM  przy ul. Wilanowskiej 2.

Analiza SWOT aktywnego obserwatora

Szanowni Państwo

cieszymy się, że możemy przedstawić poniżej bardzo ciekawą i uzupełniającą analizę SWOT, aktywnego komentatora naszego portalu, któremu problemy Wyspy „leżą na sercu”. Dziękujemy i cały czas zachęcamy do przesyłania Państwa propozycji dla WYSPY.

 

Mocne strony:
1) Bliskość połączeń międzynarodowych za pośrednictwem lotniska międzynarodowego Gdańsk-Rębiechowo i połączeń promowych z portów Gdyni i Gdańsku.
2) Bliskość obwodnicy trójmiejskiej, tras A1, S7 i usytuowanie najbliżej dojazdu do Trójmiasta z głównych kierunków napływu turystów (Mazowsze i centralna Polska),
3) Bliskość ośrodka miejskiego o szczeblu wojewódzkim z zapleczem administracyjnym, infrastrukturalnym, opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego oraz dysponującego dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy,
4) Wielkość dzielnicy (największa spośród gdańskich dzielnic), znaczna ilość terenów zarówno pod zabudowę jednorodzinną, agroturystyczną jak i turystyczną o różnej skali, z jednoczesną możliwością zachowania obecnego przyrodniczo-rolnego charakteru na większości obszaru.
5) Pojemność plaż – 11 km plaży o szerokości min 100 m.
6) 2 porty w Przekopie Wisły i nabrzeża Martwej Wisły umożliwiające po modernizacji i dostosowaniu zawijanie jachtów, jednostek białej floty i rozbudowę wokół nich infrastruktury wodnej, hotelowej i gastronomicznej.
7) Ogromny potencjał zwiększenia liczby mieszkańców o osoby przedsiębiorcze i zamożne (dobre miejsce zamieszkania i inwestycji w nieruchomości).
8) Pokrycie w 100% planami zagospodarowania przestrzennego, na bieżąco dostosowywanymi na potrzeby rozwoju wyspy,
9) Status wyspy ekologicznej uniemożliwiający lokowanie inwestycji uciążliwych dla środowiska i turystyki,
10) Istnieje wiele budynków będących świadectwem dawnego budownictwa osadniczego na tych terenach.
11) Stosunkowo znaczna liczba twórców kultury zamieszkujących wyspę lub związanych z wyspą.
12) Podnosząca się świadomość samorządowa społeczności dzielnicy.

Słabe strony:
1) Bardzo słaba rozpoznawalność w skali kraju, regionu lub nawet Trójmiasta, brak promocji zakątka,
2) Fatalny stan techniczny dróg ma wyspie,
3) Zły stan techniczny portów i ich otoczenia,
4) Znaczna odległość do szkół średnich, brak jakiejkolwiek szkoły średniej w dzielnicy,
5) Znaczna odległość do krytych pływalni, brak pływalni w dzielnicy, zmniejszająca szanse na poszerzenie sezonu letniego,
6) Brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych (biegi narciarskie, łyżwiarstwo) pomimo sprzyjającego terenu,
7) Brak promocji sportów wodnych: kajakarstwa, szkółek żeglarskich na wodach Martwej Wisły,
8) Brak miejsc wodowania i brak wypożyczalni sprzętu wodnego kajaki, rowery wodne, jachty w obrębie Martwej Wisły na terenie wyspy,
9) Energochłonna infrastruktura turystyczna, wymagająca doinwestowania przez właścicieli aby możliwa była opłacalność przyjęcia turystów w okresie zimowym (koszt ogrzania pomieszczeń w tzw. sezonie niskim),
10) Most pontonowy, powodujący słabą przepustowość przeprawy lub okresowe wyłączenia, utrudnienia w żegludze,
11) Zatłoczone i zbyt rzadko kursujące autobusy komunikacji miejskiej w sezonie turystycznym, zniechęcające do odwiedzin.
12) Wieloletnie zaniedbania w zakresie uporządkowania rozwoju architektonicznego, powodującego powstanie wielu budynków nie nawiązujących do budownictwa tradycyjnego.
13) Brak ośrodków SPA i konferencyjnych oferujących całoroczne usługi na bardzo wysokim poziomie.
14) Nieznaczna liczba ludności wyspy w stosunku do ogólnej liczby ludności innych dzielnic Gdańska, powodująca marginalizację potrzeb ludności wyspy przez samorząd Gdańska i brak dostrzeżenia szans dla miasta w rozwoju wyspy.
15) Brak bezpośrednich szlaków komunikacyjnych z resztą Gdańska. Tranzyt odbywa się poprzez inne gminy. Inwestycje drogowe do centrum Gdańska, na pograniczu gmin wymagają uzgodnień z innymi gminami.

Pismo ROWS do NFZ w sprawie rozszerzenia usług medycznych na WYSPIE 04.06.14

pismo ROWS z 04.06 do NFZ

Pismo do WŚ w sprawie zagospodarowania lasu 26.05.14

pismo ROWS z 26.05 do WŚ

Pismo ROWS do WRS w sprawie Budżetu Obywatelskiego 26.05.14

pismo ROWS z 26.05 do WRS