Archiwum

Archive for Luty 2015

Odpowiedź na komentarz Mieszkańca Wyspy dotyczący Stacji ratownictwa wodnego na Wyspie

„Stacja Ratownictwa Wodnego” to termin umowny, być może nie przystający do faktycznych funkcji jakie obiekt ma czy też może pełnić. Można przyjąć, że to termin  roboczy.

Jedno jest pewne, „stacja” nie ma zastępować zadań ani OSP w Sobieszewie , ani OSP w Świbnie, jak również stacji ratownictwa  brzegowego w Świbnie.

Jeśli tak jest to postrzegane, to faktycznie nieporozumienie.

Stacja to w założeniach obiekt pełniący wielorakie funkcje; wszystkie służące

i podporządkowane jednemu celowi – zapewnieniu dobrej organizacji pracy służb odpowiedzialnych za organizację i dbałość o kąpielisko o bezpieczeństwo plażowiczów

i świadczenie niezbędnych usług.

Powinna tam być także wypożyczalnia sprzętu, zaplecze sanitarne, gastronomia itp.

Nic nowego. Takie obiekty funkcjonują na polskim wybrzeżu, chociażby na gdańskich Stogach.

Pomysłodawcą i wnioskodawcą zadania była Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Projekt zyskał pozytywne opinie na szczeblu gminy Gdańsk.

Jeśli idea budowy rzeczywiście dojdzie do skutku, to będzie realizowana ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

MOSiR odpowiedzialny jest za organizację i bieżące utrzymanie plaż i kąpielisk

w Gdańsku, w tym również na 11 kilometrowym odcinku wybrzeża morskiego przyległego do Wyspy Sobieszewskiej.

Czym Rada Dzielnicy kierowała się zgłaszając wniosek?

Po pierwsze – rosnącym zainteresowaniem plażami Wyspy przez turystów.

Szacunkowe dane za 2014 rok – 700 tysięcy osób przebywających na plażach Wyspy Sobieszewskiej.

Należy założyć, że ilość korzystających z naszych plaż będzie rosła między innymi z uwagi na ich atrakcyjność przede wszystkim,  kurczenie się dostępnych plaż w obrębie Wyspy Stogi /rozwój przemysłu/ i odwrócenie tendencji do letnich wyjazdów za granicę z wiadomych względów.

Po drugie  – występowaniem realnego zagrożenia bezpieczeństwa /niepokojąca liczba utonięć i podtopień/.

Po trzecie wreszcie, jako wypadkowa dwóch pierwszych – koniecznością zwiększenia ilości

kąpielisk strzeżonych w odpowiednim standardzie.

Gdzie miałyby być urządzone plaże strzeżone?

Oprócz istniejących przy wejściach na plaże na wysokości ul. Falowej i Lazurowej, jeszcze

na wysokości ul. Trałowej w Świbnie i ul. Sobieszewskiej.

Pozostałe odcinki powinny pozostać jako niestrzeżone. Niemożliwe zresztą do zagospodarowania z uwagi na bliskość rezerwatów przyrody.

Tyle jeśli chodzi o szczegóły pomysłu.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko

Wywóz Gabarytów 2015

 

Zawiadamiamy o terminach i zasadach nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2015 roku
z terenu Wyspy Sobieszewskiej.
Prosimy o skorzystanie. Dbajmy o środowisko.
Dziękujemy.
Szczegóły w poniższym załączniku i  na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – www.zdiz.gda.pl.

Rozliczenie dotacji na działalność statutową Dzielnicy Wyspa Sobieszewska za okres 2011 – 2014 r

Poniżej przedstawiam Państwu informację – na co i w jakiej kwocie wydatkowane były w okresie
IV kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska w latach 2011 – 2014 środki finansowe na tzw. działalność statutową jednostki pomocniczej.
Decyzje o wyborze zadania i wysokości przyznanej kwoty dokonywane były kolegialnie i podejmowane
zgodnie z wymogami statutu tj. w formie uchwały Rady.
Zgodność decyzji z wymogami statutu każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Biuro Rady Miasta Gdańska.
Władysław Sidorko
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 28 stycznia 2015 roku.

spotkanie Zarządu 28.01.2015

Program Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zawartą poniżej, zawierającą główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój

Wyspy Sobieszewskiej.

Program Rozwoju Wyspy 31.12.2014

Wybory do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 22.03.2015

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w dniu 22 marca 2015 roku odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Głosowanie odbędzie się w godz. 7:00-21:00 w punktach wyborczych zlokalizowanych w Zespołach Szkół w Sobieszewie i Świbnie.  Rada Dzielnicy będzie liczyła tak jak dotychczas 15 radnych. Zmieniają się natomiast zasady głosowania. Każdy wyborca może oddać tylko jeden głos czyli wybiera tylko jednego kandydata. Kandydaci na Radnych mogą zgłaszać się do 20 lutego 2015 r. Poniżej link do szczegółowych informacji

http://www.gdansk.pl/start_nowy,2006.html

Sprawozdanie Rady Dzielnicy 2014 i kadencja 2011-2014

Sprawozdanie Rady 2014 i 2011-2014

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu 2014 r.