Archiwum

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska na Wyspie 30.03.2016.

Podczas wizyty Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w dzielnicy Wyspa Sobieszewska,  w dniu 7 marca 2016 r. , ( poprzedzającej spotkanie z mieszkańcami planowane na 30 marca 2016) ustalono zakres dodatkowych działań i pilnych potrzeb mieszkańców Wyspy . Prezydentowi  towarzyszyli współpracownicy oraz zaproszeni przedstawiciele Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska: Władysław Sidorko i Ryszard Nowak oraz Radne Miasta Gdańska z okręgu wyborczego nr 1 – Pani Beata Dunajewska i Pani Magdalena Olek.

Spotkanie Prezydenta Pawła Adamowicza z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej rozpocznie się o godzinie 17.00, w środę – 30 marca 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 przy
ul. Tęczowej 6.

Ustalenia ze spaceru Prezydenta po Wyspie Sobieszewskiej z dn. 7 marca 2016 r. zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości.

1) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • naprawa nawierzchni pętli autobusowej (ul. Nadwiślańska).
 • usunięcie wszystkich ubytków w drodze na całej długości ul. Nadwiślańskiej.
 • ustawienie kilku ławek i wykonanie nasadzeń krzewami i drzewkami rejonu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Jodowej w porozumieniu z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej.
 • Wykonanie przejścia dla pieszych przy wjeździe na Wyspę Sobieszewską – okolice ronda z przystankiem autobusowym „Sobieszewo Wyspa” w kierunku ul. Turystycznej do centrum Sobieszewa.
 • ul. Turystyczna (odcinek na długości 350 m) koleiny w których gromadzi się woda – konieczność przeanalizowania możliwości wyprofilowania jezdni.
 • ul. Turystyczna – odmalowanie oznakowania poziomego na całej długości drogi.
 • ul. Lazurowa – odcinek przy dojeździe do wieży ciśnień Kazimierz – wykonać drogę z płyt (termin realizacji 2017 r.)
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – przeanalizować możliwość poszerzenia drogi i utworzenia chodnika dla pieszych.
 • ul. Lazurowa – odcinek od budynku przy ul. Lazurowej 4 do ul. Turystycznej – konieczność zablokowania możliwości parkowania samochodów w okresie letnim we współpracy ze Strażą Miejską.
 • korony drzew, które zasłaniają światło latarni wzdłuż ulicy Turystycznej (od przystanku autobusowego „Falowa” w kierunku Świbna) – konieczność natychmiastowego wykonania cięcia pielęgnacyjnego i prześwietlającego jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji.

2) Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych:

 • teren byłego Ośrodka Wypoczynkowego „Celnik” – budynki do rozbiórki w 2016 r.
  Pomysły na zagospodarowanie terenu z udziałem sektora prywatnego opracują: dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu – Pan Andrzej Trojanowski i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Leszek Paszkowski.
 • Budynek przy ul. Turystycznej 3 – przyłączenie do sieci gazowej.

3) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska:

 • wykonanie oświetlenia ulic: Iłowa, Kolonijna i Jodowa. Do sprawdzenia możliwość jednoczesnego wykonania oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Jodowej.

4) Wydział Skarbu:

 • ul. Nadwiślańska, rejon dojścia do Rezerwatu Ptasi Raj – przyjrzeć się MPZP w kontekście dostępności do Ptasiego Raju i ew. wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o przejęcie terenu w celu utworzenia na nim w przyszłości parkingu.

 

 

 

 

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.