Archiwum

Zapraszamy do konsultacji w sprawie zmian statusów dzielnic

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 października – 7 listopada 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic Miasta Gdańska. Celem konsultacji jest zgłoszenie przez mieszkańców Gdańska uwag do treści uchwalonych przez Radę Miasta Gdańska projektów zmian statutów dzielnic.

Uwagi mogą być składane na piśmie w siedzibie Rady Miasta Gdańska pok. 104 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: brm1@gdansk.gda.pl

Otwarte spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 7 listopada 2016 r. o godz. 17:00 w sali obrad Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz).

Wszelkie niezbędne informacje na temat przeprowadzanych konsultacji są również dostępne ­na stronie internetowej www.gdansk.pl (http://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze/Konsultacje-zmian-Statutow-dzielnic,a,2752)

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.