Archiwum

Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej będzie dokończona do 30.11.2017 r !!!! :)

Z radością informujemy, że ogłoszono przetarg na dokończenie drogi rowerowej na Wyspie

Ta długo oczekiwana inwestycja powinna byś zrealizowana do końca listopada br. !!!

http://www.drmg.gdansk.pl/pokaz_ogloszenie.php?ogloszenie_id=4551

Realizacja zamówienia obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku, drogi wojewódzkiej nr 501

na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego w tym:

budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;  przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;  budowę odcinków chodników; budowę peronów autobusowych;

przebudowę zjazdów; budowę odcinków murów oporowych,  zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej; oznakowanie pionowe i poziome;

przebudowę i budowę oświetlenia drogowego; przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki – w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji; rozbiórkę odcinków istniejących jezdni; rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją; przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;

wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym – w zakresie opisanym w dok. projektowej jako „orientacja 8 i 9″; wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

roboty przygotowawcze; karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe;  roboty ziemne roboty drogowe w tym:

a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m;

b) budowa peronów przystankowych;

c) przebudowa zjazdów, dojść;

d) montaż oznakowania;

oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo;  budowa murów oporowych; przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;

nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją drzew i krzewów oraz trawników.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.