Archiwum

Archive for Kwiecień 2020

Zaproszenie do badania ankietowego Programu Promocji Zdrowia

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza mieszkańców Gdańska do udziału w badaniu poświęconym tematyce profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

✔ Badanie jest realizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

✔ Badanie jest anonimowe, a zebrane wyniki posłużą do stworzenia zbiorczych zestawień statystycznych.

Link do badania:  https://gppzg.webankieta.pl/


Dzięki zebranym w ankiecie danym możliwe będzie zbudowanie lepszych programów wsparcia dla mieszkańców i dopasowanie oferty usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej do Państwa potrzeb.

Państwa udział w tym projekcie jest bardzo ważny. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 4 minut.

Ankieta będzie dostępna do 30 kwietnia

Budowa przystani żeglarskiej przy ul. Nadwiślańskiej

W tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na budowę przystani żeglarskiej z bosmanatem przy ul. Nadwiślańskiej.  Budowa ma zakończyć się wiosną przyszłego roku.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy nabrzeżu Martwej Wisły na Wyspie Sobieszewskiej. Przystań powstanie tuż przy przystanku tramwaju wodnego, na działce położonej przy ul. Nadwiślańskiej pomiędzy numerami 37 a 43. W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargu na budowę dzięki której Gdańsk zyska nową przystań żeglarską.
Realizacja zadania obejmować będzie montaż układu 3 prefabrykowanych pomostów pływających z trapami zejściowymi, które tworzyć będą zamknięty port w kształcie litry „C”. Łącza długość, to około 300m. Pojawią się także wytyki cumownicze wraz z wyposażeniem (drabinki bezpieczeństwa, sprzęt ratowniczy, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne, knagi cumownicze, itp.). Plan zakłada cumowanie 73 jednostek.


W ramach prac przewidziano również budowę slipu dla jednostek pływających o wymiarach 6×6,5 m. Nabrzeże zostanie wyposażone w drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe i postumenty oświetleniowe.
Oprócz infrastruktury wodnej na terenie przystani powstanie także budynek użytkowy bosmanatu z zapleczem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi i pomieszczeniem sali szkoleń dla około 20 osób. Ponadto przy nabrzeżu pojawi się m.in. wiata z zabudowanym paleniskiem na grill. Zostanie ona funkcjonalnie połączona z salą szkoleniową, umożliwiając organizowanie wydarzeń żeglarskich (regat, spotkań) z wykorzystaniem przestrzeni wiaty i sali szkoleniowej jednocześnie.
Dodatkowo na terenie inwestycji powstanie także hangar do przechowywania sprzętu pływającego. Teren zostanie zagospodarowany, pojawią się miejsca postojowe, nie zabraknie także elementów tzw. małej architektury, m.in. ławek i koszy na śmieci. Zakończenie inwestycji określono na przełom I i II kwartału 2021 roku, jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa, termin może ulec przesunięciu.
Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu  strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

European Jamboree 2020 przesunięte o rok

W związku z ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia pandemią COVID-19, Związek Harcerstwa Polskiego, Światowa Organizacja Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowa Organizacja Przewodniczek i Skautek (WAGGGS)w porozumieniu z Miastem Gdańsk podjęli decyzję o przełożeniu European Jamboree 2020. Międzynarodowe wydarzenie edukacyjne, które miało zgromadzić na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku ponad 21 000 uczestników z 79 krajów, odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia 2021 roku.

Decyzja została podjęta w oparciu o ocenę ryzyka związanego z przeprowadzenia jamboree w Gdańsku w zaplanowanym terminie na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Od początku marca, w zespole organizacyjnym jamboree działał zespół roboczy, który na bieżąco monitorował rozwój sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. W drugiej połowie miesiąca powołany został międzynarodowy zespół przedstawicieli WAGGGS, WOSM i ZHP, którego zadaniem było wypracowanie i skonsultowanie dalszych scenariuszy działań.

-Świat jest w sytuacji, w której wszystko dynamicznie się zmienia, a dla nas priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy zgłosili chęć przyjazdu do Polski na European Jamboree, a także osobom zaangażowanym w jego organizację. Dlatego, mimo zaawansowanych przygotowań, zdecydowaliśmy się na przełożenie wydarzenia. To była bardzo trudna decyzja, która została podjęta w oparciu o wnikliwe analizy i konsultacje. Jesteśmy w stałym kontakcie z szefami reprezentacji skautów z całego świata, aby łagodnie przejść przez proces zmian – dla wszystkich sytuacja jest nowa i precedensowa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pozostaniemy przy nazwie European Jamboree 2020. Gwarantujemy, że prace nad jamboree będą kontynuowane z równie dużym zaangażowaniem tak, abyśmy za rok mogli spotkać się na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku – mówi Karol Gzyl, dyrektor Europejskiego Jamboree.

Wydarzenie zaplanowane w Gdańsku jest kontynuacją współpracy Miasta Gdańska z ZHP. W 2018 roku na Wyspie Sobieszewskiej zorganizowany został Zlot 100-lecia ZHP na 14 tys. osób, w 2021 roku odbędzie się European Jamboree (planowana liczba uczestników 21 tys.), a w 2027 roku Miasto Gdańsk może zostać gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego, największego wydarzenia w skautowym świecie, w którym biorą udział reprezentacje z 216 krajów zrzeszonych w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Jamboree to niezwykle ważne wydarzenie dla Miasta w bardzo różnych aspektach, do którego poczyniono już szereg przygotowań. M.in. zlot przyczyni się szerokiej promocji turystycznej Gdańska oraz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Kluczowym argumentem za utrzymaniem planów organizacji jamboree w Gdańsku przemawiało również wysokie poczucie współodpowiedzialności za to przedsięwzięcie.

-Współpracujemy w duchu braterskim, również w trudnych czasach. Jest dla nas naturalne, że jamboree należy przełożyć na inny termin. Teraz to w młodych ludziach – wolontariuszach tkwi potencjał, który może być wykorzystany w kryzysie spowodowanym pandemią. Wielu młodych ludzi angażuje się w codzienne działania. I to jest piękne. Wierzę, że wszyscy spotkamy się w naszym mieście za rok. Pamiętajcie, w tym trudnym czasie, czekamy na Was! – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Europejskie Jamboree to międzynarodowe święto braterstwa. Wydarzenie, na którym spotkają się w 2021 roku skauci z całego świata, ma pokazać, że wspólnie można zmienić świat na lepsze. Udział w zlocie ma przede wszystkim skłonić jego uczestników do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. I choć zlot nie odbędzie się w tym roku, harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego już dzisiaj wprowadzają w życie hasło zlotu – „Act!”, czyli działaj.

-European Jamboree nie odbędzie się w tym roku, ale wiemy, że dotychczasowe przygotowania uczestników i kadry, zostaną wykorzystane w trakcie trwającej na całym świecie skautowej i harcerskiej służby – dodaje Karol Gzyl.

ZHP w służbie bliźnim

W obliczu pandemii COVID-19 harcerki i harcerze w całej Polsce pełnią służbę, która polega między innymi na działaniach informacyjnych i profilaktycznych. Pełnoletni członkowie organizacji pomagają m.in. w szyciu maseczek dla służby zdrowia, zapewnieniu opieki nad dziećmi, podczas dyżurów znajomych i członków rodzin pracujących w służbie zdrowia oraz osobom starszym i samotnym, które mają problemy z komunikacją. Wiele jednostek ZHP uruchomiło specjalne telefony, dzięki którym można zwrócić się bezpośrednio o pomoc, na przykład w zrobieniu zakupów.

-Harcerskie pozdrowienie „Czuwaj!” jest zawołaniem do działania. Wierzymy, że harcerska służba może przyczynić się do ograniczenia pandemii. To dla nas czas szczególnej troski o zdrowie, dlatego pomoc odbywa się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Pozostajemy w kontakcie z władzami, podejmujemy przemyślane kroki, by nasze działania przyniosły efekt – mówi hm. Anna Nowosad, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego.

Organizatorem European Jamboree jest Związek Harcerstwa Polskiego i obie światowe organizacje skautowe (WOSM i WAGGGS); gospodarzem – Miasto Gdańsk.

www.ej2020.org
www.facebook.com/europeanjamboree2020
www.instagram.com/europeanjamboree2020

Odpowiedź na pismo w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2