Archiwum

Archive for Maj 2020

Zapraszamy do udziału w badaniu socjologicznym

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w badaniu socjologicznym przeprowadzanym wśród  mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej.

Badanie realizowane na zlecenie i we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku poświęcone jest wzorcom konsumowania alkoholu oraz używaniu różnych innych substancji psychoaktywnych w życiu codziennym, jest ono anonimowe i polega na wypełnieniu ankiety dostępnej online (czas wypełnienia nie przekracza 8 minut)

https://qqzrbs.limequery.com/744989?lang=pl

Początkowo, projekt badawczy zakładał realizację tradycyjnymi metodami ankietowania i docierania do respondentów we wszystkich dzielnicach Gdańska (tak badanie było realizowane w pierwszej połowie marca do momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z epidemią choroby wirusowej COVID19). Forma badania online była w przewidziana jako dodatkowa, uzupełniająca, a wskutek zaistniałych okoliczności stała się metodą główną.

„Czarne złoto ogrodników” – tylko w Gdańsku gratis!!!

„Czarne złoto ogrodników” popularnie nazywane kompostem, za złotówkę i transportem gratis w obrębie Gdańska – to majowa oferta Zakładu Utylizacyjnego i Gdańskich Usług Komunalnych, czyli dwóch miejskich spółek pracujących na rzecz mieszkańców w obrębie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zachęcamy do nabycia kompostu produkowanego z odpadów biodegradowalnych segregowanych przez mieszkańców. W miesiącu maju kompost jest dostępny na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wszystkie szczegóły promocji, dokumenty dotyczące samego produktu znajdziecie Państwo na stronie https://zut.com.pl/kompost-za-zlotowke-i-transport-gratis/ i FB https://www.facebook.com/zaklad.utylizacyjny/