Archiwum

Archive for Czerwiec 2020

Aleja Topolowa przy ul. Akwenowej i Urwistej

Informujemy, że Pomorski Konserwator Zabytków decyzją z dnia 14.05 2020r  wpisał do rejestru zabytków aleje topolową znajdująca się wzdłuż ul. Akwenowej i Urwistej.

W załączeniu treść decyzji: aleja topolowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podróż trawajem, autobusem, kolejką PKM SKM i POLREGIO po Gdańsku – z kartą mieszkańca

Chcesz na jednej karcie podróżować tramwajem, autobusem, kolejami PKM/SKM i POLREGIO po Gdańsku? Wymień swoją Kartę Mieszkańca na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem

Od poniedziałku, 08.06.2020 r. każdy posiadacz gdańskiej Karty Mieszkańca, korzystający z komunikacji miejskiej oraz – w ramach posiadanego biletu okresowego ZTM w Gdańsku – z przejazdów pociągami PKM/SKM i POLREGIO, może składać wnioski o spersonalizowaną Kartę Mieszkańca ze zdjęciem.

Wnioski o Kartę Mieszkańca ze zdjęciem można składać w wersji elektronicznej na stronie www.jestemzgdanska.pl . W wersji papierowej jest możliwość złożenia wniosku w niedawno otwartym Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca, które mieści się przy alei Grunwaldzkiej 148.

Im prędzej złożysz wniosek, tym szybciej dostaniesz Kartę Mieszkańca ze zdjęciem


Jeśli pasażer chce złożyć wniosek papierowy, musi zabrać ze sobą zdjęcie legitymacyjne w formacie i o wymogach takich, jak w przypadku dowodu osobistego. Koszt wyrobienia spersonalizowanej Karty Mieszkańca ze zdjęciem wynosi jedynie 2 zł. Czas oczekiwania może wynosić do dwóch tygodni (14 dni). Dlatego warto już teraz złożyć wniosek, by móc cieszyć się możliwościami swojej Karty Mieszkańca ze zdjęciem jeszcze przed wakacjami.

Jedna karta zastąpi dwa nośniki

Od 16.06.2020 r. Karta Mieszkańca ze zdjęciem umożliwia doładowanie płatnym biletem okresowym w Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca oraz przez Internet na stronie www.jestemzgdanska.pl. Tym samym wszyscy posiadacze Karty Mieszkańca ze zdjęciem, z doładowanym płatnym imiennym biletem okresowym ZTM będą mogli korzystać z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska – uwaga! – bez konieczności posiadania przy sobie Karty Miejskiej.

Jak było do tej pory?

Do tej pory, by korzystać z tego uprawnienia, jakim są przejazdy kolejami SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska, konieczne było okazywanie podczas kontroli biletowej obu kart – Karty Miejskiej z załadowanym biletem okresowym ZTM oraz Karty Mieszkańca. Od wtorku, 16.06.2020 r. wszystko załatwia jedna, spersonalizowana Karta Mieszkańca ze zdjęciem.

Uwaga, pospiesz się!

Od 01.09.2020 r., aby skorzystać z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska,  koniecznie trzeba mieć przy sobie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM. Tak więc czas na wymianę kart to dwa i pół miesiąca. Warto się pospieszyć i złożyć wniosek już dziś.

Reasumując: podczas kontroli biletowej w pociągach SKM/PKM i POLREGIO pasażer miał, ma i będzie miał obowiązek okazać:

 • do 16. 06.2020 r. – imienny bilet miesięczny (Karta Miejska) oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca (w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska);
 • między 16.06.2020 a 01.09.2020 r. – imienny bilet miesięczny (Karta Miejska) oraz aktywną gdańską Kartę Mieszkańca, podpisaną imieniem i nazwiskiem w postaci karty podpisanej imieniem i nazwiskiem lub aplikacji mobilnej Jestem z Gdańska; lub Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;
 • od 1 września 2020 r.wyłącznie Kartę Mieszkańca ze zdjęciem, załadowaną ważnym imiennym biletem okresowym ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM;

Przejazdy pociągami

Do przejazdów pociągami SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska upoważnia każdy okresowy bilet imienny ZTM (zarówno pełnopłatny, jak i ulgowy), czyli miesięczny lub semestralny, obowiązujący w granicach administracyjnych Miasta Gdańska – pod warunkiem, że pasażer podróżujący z tym biletem jest posiadaczem aktywnej Karty Mieszkańca. Aby korzystać z przejazdów SKM/PKM/POLREGIO na terenie Gdańska należy jednocześnie spełnić dwa warunki:

 • kupić imienny bilet okresowy ZTM na strefę Miasto Gdańsk lub sieć ZTM,
 • być posiadaczem aktywnej gdańskiej Karty Mieszkańca (od 01.09.2020 r. bilet będzie musiał być załadowany na Kartę Mieszkańca ze zdjęciem).

Uwaga: przejazdy SKM/PKM/POLREGIO nie przysługują dzieciom i młodzieży w przypadku korzystania z pakietu bezpłatnych przejazdów w ramach Karty Mieszkańca. Jeśli więc rodzic/opiekun nie planuje zakupu płatnego biletu okresowego swojemu dziecku, to nie ma konieczności, by wymieniać Kartę Mieszkańca dziecka na wersję ze zdjęciem.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Narcyzowa, Kwiatowa

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293) ,  oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki graficzne  do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani   mogą   składać   wnioski   do   wyżej  wymienionych  planów  miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów

w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj

Filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie radzisz sobie ze spłatą pożyczek? Boisz się, że komornik upomni się o należności?
A może chcesz się dowiedzieć, jak bezpiecznie kupować produkty online w epidemicznym czasie? Na te i inne pytania odpowiadają w filmach specjaliści instytucji i organizacji, zaangażowanych w Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego (TBE) w Gdańsku.

Nieprzypadkowo kampania rozpoczyna się w poniedziałek 15 czerwca, w Światowym Dniu Praw Osób Starszych. Tegoroczna oferta TBE jest bowiem adresowana zwłaszcza do gdańskich seniorek i seniorów. To właśnie ta grupa społeczna oraz osoby z niepełnosprawnościami coraz częściej stają się ofiarami naciągaczy, cyberprzestępców. Beneficjantami tej edycji przedsięwzięcia są też rodziny, które nie poradziły sobie np. finansowo w stanie epidemii. Znacznie pogorszyła się jakość ich życia.

TBE w filmowym kadrze

Właśnie z racji pandemii ta kampania przenosi się w przestrzeń wirtualną.
Od 15 do 19 czerwca br., codziennie o godz. 14.00 na portalu miasta: www.gdansk.pl zainteresowani obejrzą kilkudziesięciominutowe filmy edukacyjno-pomocowe, poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa ekonomicznego. Odcinki można odtwarzać również w innych dniach. Eksperci m.in. z instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, kancelarii prawnych udzielają widzom porad i cennych wskazówek np. o zasadach upadłości konsumenckiej oraz alimentacji.

- W przystępnej formie podpowiadają na przykład, jak poradzić sobie ze spłatą zadłużenia lub kredytów zaciągniętych na bieżące potrzeby – mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku. – W filmach wskazują też osobom starszym, jak uchronić się przed oszustami i gdzie znaleźć skuteczną pomoc w razie finansowych kłopotów. Zależy nam, aby informacja o wsparciu była powszechna i dostępna.

Jeden z odcinków jest poświęcony pomocy dla osób, którym w związku z epidemią grozi utrata pracy lub zostały zwolnione.

 

- Miasto konsekwentnie realizuje założenia Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego
i Wsparcia Osób Zadłużonych na lata 2016-2023, na rzecz potrzebujących mieszkańców – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Prowadzimy między innymi działania w zakresie edukacji ekonomicznej i szerokiej prewencji. Adresatami są osoby w różnym wieku, gdańszczanki i gdańszczanie zmagający się
z problemami zadłużenia, ofiary nadużyć finansowych oraz ich bliscy. Bezpłatne prawne czy psychologiczne wsparcie jest dostępne dla każdego potrzebującego człowieka w naszym mieście i naprawdę warto z tej pomocy korzystać.

Dodajmy, że w trakcie Tygodnia zostanie opublikowany również „Pocieszek – poradnik alimentacyjny”, który będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego To kolejny z serii  edukacyjnych, pomocowych informatorów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie ekonomicznym gdańszczanek i gdańszczan.

Realizatorami TBE są: Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (tj. CBEiWOZ, gł. organizator akcji), Wydział Rozwoju Społecznego UMG, MOPR w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy (GUP), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP), Pomorska Izba Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku. Filmy nakręciło Gdańskie Centrum Multimedialne/gdansk.pl

Filmy TBE od 15 do 19 czerwca, godz. 14.00 na: www.gdansk.pl

 1. Poniedziałek „Bezpieczeństwo ekonomiczne w Gdańsku” – w tym odcinku widzowie
  m.in. dowiedzą się, na jakie wsparcie w mieście mogą liczyć, mając problemy finansowe
  i bytowe. Jakie są potrzeby społeczne w tym zakresie. Wśród rozmówców wiceprezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych oraz ekspert CBEiWOZ. Nie zabraknie także wskazówek dla osób starszych, np. jak ustrzec się przed naciągaczami i internetowymi oszustami – to w filmie edukacyjnym gdańskiej Policji, którego emisja nastąpi dodatkowo po odcinku pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne w Gdańsku”.
 2. Wtorek „Alimenty – wszystko co trzeba wiedzieć w obecnej sytuacji” – o zasadach przyznawania świadczenia, odbiorcach, skali problemu opowiedzą w filmie specjaliści: nieodpłatnej pomocy prawnej koordynowanej przez gdański MOPR oraz jednej z gdańskich kancelarii prawnych. Porad udzieli też psycholog Roman Pomianowski, członek Zespołu
  ds. Alimentów przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
 3. Środa „Zadłużenia i formy zabezpieczeń dłużnika” – to odcinek polecany osobom, które
  są w finansowych tarapatach i potrzebują wsparcia, jak i wierzycielom chcącym odzyskać należności np. z tytułu udzielonej pożyczki. O prawnych zawiłościach opowiedzą m.in. ekspert nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przedstawiciel jednej z gdańskich kancelarii.
 4. Czwartek „Tarcza antykryzysowa COVID-19, jak skorzystać z oferty wsparcia” – w filmie m.in. przedstawiciele GUP, WUP oraz nieodpłatnej pomocy prawnej podpowiedzą rozwiązania problemu osobom, które w związku z epidemią straciły pracę lub jej utratą są zagrożone. Będą też tematyczne informacje dla przedsiębiorców.
 5. Piątek „Upadłość konsumencka krok po kroku” – w odcinku m.in. o możliwościach
  i zasadach przeprowadzenia postępowania upadłościowego w związku z długami. O procedurze opowiedzą zainteresowanym prawnicy: nieodpłatnej pomocy prawnej koordynowanej przez MOPR oraz jednej z gdańskich kancelarii.

Szanowni Państwo!

Do 16 czerwca trwają konsultacje społeczne na temat projektu strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 roku. Gdańszczanki i gdańszczanie swoje sugestie i uwagi mogą zgłaszać  za pomocą ankiety oraz mailowo.

Elektromobilność to wszelkie działania związane ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym: począwszy od zakupu pojazdów, przez ich eksploatację, po zapewnienie możliwości ładowania.

Celem rozwoju elektromobilności jest przede wszystkim poprawa czystości powietrza oraz zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. Ma to wpłynąć na zdrowie, jakość życia oraz atrakcyjność turystyczną miast.

Przesyłamy  link do ankiety dla mieszkańców >>> TUTAJ (https://emobilnoscgdansk.webankieta.pl/). Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie. Zależy nam na tym, by jak najwięcej mieszkańców wyraziło swoją opinię.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza uwag do Strategii, przede wszystkim za jego pośrednictwem prosimy zgłaszać uwagi i sugerować zmiany.
Formularz uwag udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk TUTAJ.

Z projektem „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035” można się zapoznać TUTAJ.

Informacje na temat projektu i samych konsultacji można uzyskać pod nr tel. 58 526 80 86 oraz pod adresem elektromobilnosc@gdansk.gda.pl.

Nowa trasa rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej

Ogłoszono przetarg na budowę kolejnej trasy rowerowej w Gdańsku. Odcinek liczący ok. 7 km biec będzie wzdłuż ul. Świbnieńskiej i Akwenowej do granic Gminy Miasta Gdańska. Inwestycja będzie kolejnym fragmentem Wiślanej Trasy Rowerowej.

- Nowa droga rowerowa rozpoczynać się będzie na skrzyżowaniu ul. Boguckiego z ul. Świbnieńską. Rowerzyści jadąc po koronie wału, dotrą do granic Gdańska, gdzie trasa połączy się z projektowaną ścieżką na terenie gminy Cedry Wielkie.  Ponadto w okolicy Błotnika droga rowerowa będzie miała swoje odgałęzienie w kierunku przystani – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Oprócz budowy trasy rowerowej, Wykonawca przebuduje oświetlenie uliczne, sieci teletechniczne, studzienki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Otwarcie ofert zaplanowano na przełomie czerwca i lipca. Prace zaplanowane są na 15 miesięcy od daty podpisania umowy.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa droga będzie kolejnym odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej R-9 i Pomorskich Tras Rowerowych o Znaczeniu Międzynarodowym R-10. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Konwersja działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z tego samego programu w Gdańsku powstała droga rowerowa na ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad 14 mln złotych. Rowerzyści mogą korzystać z nowej trasy od lipca 2019 r.

Obecnie w Gdańsku trwa budowa dwóch ścieżek dla rowerzystów. Pierwsza z nich powstaje na ul. Potokowej. Jej budowa zakończy się w sierpniu br. roku i pochłonie niemal 4,5 mln złotych. Druga z tras powstaje na fragmencie al. Grunwaldzkiej, od skrzyżowania z ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej. Koszt inwestycji wynosi ok. 2,6 mln złotych. Droga będzie gotowa do końca lipca 2020 r. Kolejną inwestycją w infrastrukturę rowerową będzie budowa ścieżki na ul. Dmowskiego we Wrzeszczu. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na realizację zadania, którego koszt wyniesie około 1,4 mln złotych. Realizacja budowy przewidziana jest na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.