Archiwum

Archive for Sierpień 2020

Pismo z 20.08.2020r w sprawie pomiaru prędkości

Stanowisko Rady dot.wniosku „Polan” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk-Wieniec Sp. z o. o. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Kwiatowej.

dot. wniosku Polan o mpzp Kwiatowa 20200507

Stanowisko Rady Dzielenicy dotyczące uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska rejon ulic Narcyzowej i Kwiatowej.

Kwiatowa-Narcyzowa mpzp wnioski_

Protokół z XIV sesji RDWS 07.07.2020

Protokół z XIV sesji. 07.07.2020

Rusza przetarg na budowę przystani kajakowej na kanale „Młynówka” na Wyspie Sobieszewskiej

Okolica przystanku tramwaju wodnego na Górkach Zachodnich, Kamienna Grodza, Żabi Kruk i Kanał Młynówka na Wyspie Sobieszewskiej to miejsca, w których wybudowane zostaną przystanie kajakowe. W tym tygodniu ogłoszony będzie przetarg na realizację inwestycji. Planowane zakończenie prac określono na czerwiec 2021 r.

W przyszłym roku skorzystamy z czterech nowych przystani kajakowych. Pojawią się one w pobliżu przystanku tramwaju wodnego na Górkach Zachodnich, przy Opływie Motławy na Kamiennej Grodzy, przy ul. Żabi Kruk i przy Kanale Młynówka na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie dodatkowo powstanie zjazd z drogi i wybudowane zostaną miejsca postojowe.

Poszczególne przystanie będą się nieco różniły, jednak w większości przewidziano miejsca rekreacji z wiatami,  ławkami i stojakami na rowery. Na przystaniach pojawią się  niewielkie pomosty,  wyposażone w trapy zejściowe. Na pomostach  pojawią się suszarki i stojaki na kajaki. Ponadto na przystaniach na Wyspie Sobieszewskiej,  Górkach Zachodnich i Kamiennej Grodzy przewidziano miejsca do grillowania. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi w pierwszej połowie września. Prace potrwają do czerwca 2021 r.

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Program objął także budowę trzech innych przystani: Na Szańcach nad Opływem Motławy, przy ul. Wiosny Ludów i przy ul. Tamka. Obecnie kompletowane są niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu dla tych inwestycji.

- Oprócz planowanej budowy czterech przystani kajakowych warto wspomnieć, że planujemy także budowę przystani żeglarskiej, która powstanie przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. – W ramach inwestycji przewidziano budowę hangaru na sprzęt pływający i budowę budynku bosmanatu, zawierającego m.in. pomieszczenie sali szkoleń dla około 20 osób. Niezwykle istotną częścią inwestycji będzie budowa infrastruktury wodnej. Zadanie obejmować będzie montaż układu trzech pomostów pływających z trapami zejściowymi.

Przetarg na budowę przystani został już ogłoszony. Otwarcie ofert planowane jest na 11 sierpnia, a zakończenie prac określono na maj 2021r.