Archiwum

Archive for Styczeń 2022

Konsultacje dotyczące planowanych cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych w lasach Wyspy Sobieszewskiej

Poniżej pismo Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie planowanych na Wyspie Sobieszewskiej tzw. cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami oraz do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach.

Mapa z zaznaczonymi obszarami dostępna jest na: ArcGIS – Planowane zabiegi gospodarcze w roku 2022

Zapytania i uwagi dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych należy kierować do dnia 04.02.2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gdansk@gdansk.lasy.gov.plPlan przedsięwzięć do sfinansowania z budżetu Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2022r.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na XXXVIII sesji w dniu 11 stycznia 2022r. zapoznała się z wnioskami o sfinansowanie przedsięwzięć w budżetu na 2022 rok,  dokonała ich weryfikacji pod kątem zgodności  z Statutem Dzielnicy, możliwości sfinansowania z racji wielkości środków budżetowych oraz kosztu na jednego uczestnika projektu.

Oficjalna liczba zameldowanych mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej (na dzień 30.09.2021):  3185

Budżet dzielnicy Wyspa Sobieszewska na rok 2022 (liczba mieszkańców * 18 zł): 57.330,00 zł

Podstawa: Uchwała nr XXV/39/2021 r Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie tworzenia projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2022 rok oraz zasad i terminów jego konsultacji z Mieszkańcami.

Poniższa lista zawiera projekty Mieszkańców i radnych zgłoszone do przyjęcia w uchwale budżetowej dzielnicy Wyspa Sobieszewska  na rok 2022 poprzez wypełnione wnioski budżetowe.

Wymienione przy projektach kwoty są kwotami wnioskowanymi przez pomysłodawców oraz sugerowanymi przez Radę. O ostatecznym kształcie budżetu Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska  zdecyduje na kolejnej sesji w uchwale o rozdysponowaniu środków budżetowych.

Liczba zgłoszony wniosków budżetowych przez mieszkańców: 25 Liczba zgłoszony wniosków budżetowych przez radnych Dzielnicy: 2

Rada planuje dofinansować 19 ze zgłoszonych 27 projektów

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Wycinka suchych drzew przy ul. Turystycznej i Boguckiego 17.01.2020

Szanowni Mieszkańcy,

Z uzyskanych informacji z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wynika, że w najbliższy poniedziałek 17.01.22 r., wykonawca Działu Zieleni GZDiZ przystąpi do usunięcia suchych drzew na Wyspie, zagrażających bezpieczeństwu. Drzewa zlokalizowane są przy ulicach : Turystycznej i Boguckiego.

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ.7120.1.367.2021.MS z dnia 29.11.2021 r. (skan decyzji w załączeniu) zezwalającej na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ (skan wniosku w załączeniu). Stan drzew nie rokuje, a stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Zgoda UMWP wycinka sobieszewo – turystyczna, boguckiego