Archiwum

Działania Lasów Państwowych na Wyspie Sobieszewskiej okiem Mieszkańca

W dniu 03.02.2022r do wiadomości  Rady Dzielnicy wpłynęło pismo skierowane do Prezydent Miasta Gdańska w sprawie utworzenia  na terenie Wyspy Sobieszewskiej Parku Miejskiego.

Czy formalnie i w praktyce istnieje taka możliwość – należy poddać to analizie.

Niemniej uważamy, że załączony materiał przedstawiający działania w Lasach Wyspy okiem Mieszkańca jest bardzo trafny.

Poniżej treść pisma do Pani Prezydent oraz w załączniku materiał, który upubliczniamy za zgodą Autora.

„Szanowna Pani Prezydent,

w załączeniu przesyłam materiał z wnioskiem o utworzenie na terenie Wyspy Sobieszewskiej parku miejskiego, obejmującego cały las mierzejowy, w celu skutecznego zaprzestania gospodarczego pozyskania drewna przez Lasy Państwowe na tym terenie oraz zwrócenia tego zakątka we władanie przyrodzie i mieszkańcom.

Jest to jedyna możliwość uzyskania przez mieszkańców wpływu na to, co się dzieje w ich okolicy i zatrzymania rabunkowej gospodarki Lasów Państwowych ignorujących z premedytacją potrzeby społeczne i potrzeby ochrony przyrody.

Niestety mieszkańcy pozbawieni są wsparcia władz na każdym szczeblu w walce o dobro, jakim są lasy na Wyspie Sobieszewskiej. Na wiosnę rozpoczniemy znaczące protesty i akcje niezależnie, czy władze lokalne nas wesprą w tym działaniu, czy nie. Lepiej abyśmy byli razem, bo wycinka drzew przez Lasy Państwowe oznacza negatywny gospodarczy skutek dla mieszkańców i turystyki.

Lasy Państwowe mają za nic, zarówno ustawowe priorytety, gdzie funkcja społeczna i przyrodnicza, powinna górować nad gospodarczym pozyskiwaniem drewna. Za nic maja również status Wyspy jako Wyspy Ekologicznej i za nic mają, również ustalenie tego obszaru jako obszaru chronionego krajobrazu. To ignorowanie społeczności Wyspy przejawia się w każdym aspekcie działania Lasów Państwowych.

Dlatego uprzejmie proszę, aby Prezydent Miasta Gdańska, zainicjowała proces, przejęcia tego obszaru od Skarbu Państwa i przekształcenia, go w największy, ekologiczny miejski obszar parkowy, służący mieszkańcom i turystom. Szczegóły analizy działań Lasów Państwowych oraz propozycji w załączniku.”

Działania LP na Wyspie Sobieszewskiej okiem Mieszkańca_ 20220203