Archiwum

Kolejne działania Mieszkańca w sprawie ochrony lasów na Wyspie Sobieszewskiej

fot. Tomasz Bołt

W ramach kontynuacji działań  Pana Jacka Fołty – mieszkańca Wyspy, opisanych przez nas 07.02. http://radawyspy.pl/index.php/2022/02/07/dzialania-lasow-panstwowych-na-wyspie-sobieszewskiej-okiem-mieszkanca/

otrzymaliśmy informację o wystosowaniu przez Pana Jacka apelu do posłów ziemi gdańskiej o interpelację poselską w sprawie nadmiarowej wycinki lasów na Wyspie Sobieszewskiej oraz rozpoczęcie inicjatywy zmian prawnych umożliwiającej utworzenie, na obszarach Lasów Państwowych w Gdańsku, Leśnych Parków będących pod kontrolą społeczną.

Na apel szybko zareagowała, posłanka Małgorzata Chmiel, której odpowiedź cytujemy poniżej:


„Szanowny Panie

Oczywiście w pełni popieram Pana troskę o lasy na Wyspie Sobieszewskiej.

Już wcześniej, widząc skalę wycinki drzew prowadzonej w okolicach Trójmiasta, w tym w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym napisałam i złożyłam w Sejmie projekt ustawy nowelizującej ustawę o ochronie przyrody i ustawę o lasach. Projekt zakłada wprowadzenie zakazu wycinki na cele gospodarcze drzew w lasach ochronnych aglomeracji miejskich i w Parkach Krajobrazowych. Las położony na Wyspie Sobieszewskiej spełnia warunki lasu ochronnego aglomeracji miejskiej, dlatego w myśl mojego projektu ustawy byłby w pełni chroniony przed wycinką.

Kolejnym problemem do rozwiązania jest kwestia braku możliwości zaskarżenia przez mieszkańców Planów Urządzenia Lasu (to w oparciu o nie prowadzi się wycinkę). Komisja Europejska zwróciła Polsce uwagę, żeby przygotować przepisy umożliwiające zwykłym mieszkańcom zaskarżenie planów wycinki. Dzisiaj jest tak, że leśnicy przygotowują plany wycinek drzew, zatwierdzają ten plan i go wykonują. Na żadnym etapie mieszkańcy nie mogą odnieść się do wycinek.

W związku z tym w trybie kontroli poselskiej udałam się do Premiera Morawieckiego w tej sprawie. Niestety rządzący udają, że nie widzą problemu. Czeka nas zatem najpewniej kolejny spór z Unią Europejską.

W załączniku przesyłam projekt ustawy mojego autorstwa (zaakceptowany przez biuro prawne i złożony Marszałek Witek do procedowania), interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska ws. Wyspy Sobieszewskiej (o którą Pan prosił), zapytanie ws. ilości wyciętych drzew w TPK w ostatnich latach, moje interwencje u Premiera ws. braku zaskarżalności Planów Urządzenia Lasu.

Ochrona naszych lasów bardzo leży mi na sercu, dlatego dużą część pracy jako posła, poświęcam właśnie temu tematowi. Gdyby Pan miał jeszcze jakieś pytania lub dodatkowe informacje – z chęcią.

z poważaniem

Małgorzata Chmiel”

interpelacja ws. lasów na Wyspie Sobieszewskiej

interwencja poselska do Premiera 09.06.2021

zapytanie ws. wycinki drzew w TPK-1

projekt ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Powyższy przykład pokazuje, że warto podejmować odważne działania  i poszukiwać sojuszników w słusznych dla nas wszystkich celach.
Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

One Response to “Kolejne działania Mieszkańca w sprawie ochrony lasów na Wyspie Sobieszewskiej”