Archiwum

Archive for Listopad 2022

Zapraszamy na Jarmark Świąteczny 04.12.2022 godz.13:00

UWAGA Właścicele nieruchomości. Zawiadomienie Pomorskiego Konserwatora Zabytków dotyczące Górek i Sobieszewa

Informujemy, że Pomorski Konserwator Zabytków Pan Igor Strzok wszczął postępowania administracyjne:

-w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Górki Wschodnie wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym, w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym,

obwieszczenie Górki -pomorskiego-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-skan-1

Górki zalacznik-do-obwieszczenia-1

-w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Sobieszewo wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym i reliktami kąpieliska morskiego, w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym.

obwieszczenie Sobieszewo-pomorskiego-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-skan

Sobieszewo Zalacznik-do-Obwieszczenia-Pomorskiego-Wojewodzkiego-Konserwatora-Zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-1

Przyjmowanie zgłoszeń / pomysłów do projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2023 rok.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska rozpoczyna przyjmowanie propozycji zadań do budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2023 r.

Zgodnie z Statutem Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zgłaszane inicjatywy muszą:

1.  dotyczyć wyłącznie wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprawy jakości życia mieszkańców, kultury, edukacji, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, realizacji drobnych  inwestycji. i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycia kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

2. zostać zrealizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca 2023 roku.

3. dotyczyć zadania realizowanego na terenach należących do miasta Gdańska lub Skarbu Państwa.

Jak zgłosić pomysł/propozycję?

1. mailowo na adres: wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl

2. listownie na adres: Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska , kod 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 3

3. podczas dyżurów radnych w siedzibie Dzielnicy lub osobiście radnemu, po umówieniu się z radnym na przykład po kontakcie telefonicznym.

Uwaga:

1. Na wnioski czekamy w okresie od 22 listopada 2022 do 4 grudnia 2022 roku.

2. Po podanym wyżej terminie Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i komisje Rady Dzielnicy przystąpią do  przygotowania  projektu uchwały budżetowej na 2023, która Rada Dzielnicy podejmie uchwałę  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie proponowanej uchwały budżetowej.

3. druki wniosku o sfinansowanie w załączniku. Wniosek-druk o sfinansowanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Władysławem Sidorko (kom.505 226 445).

 

Przewodniczący                                                                                Przewodniczący

Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska                                     Rady Dzielnica Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko                                                                          Jerzy Petryczko

Zapraszamy do udziału w Konkursie na nowy projekt Karty Mieszkańca

Zaprojektuj nowy wygląd Gdańskiej Karty Mieszkańca i wygraj 5 tys. zł! Weź udział w konkursie, wyślij nam swoją pracę, a być może to właśnie Twoja koncepcja będzie widoczna w całym mieście: na kartach, plakatach, w komunikacji miejskiej, aplikacji… O tym, co dokładnie trzeba zrobić oraz jak i do kiedy zgłosić projekt przeczytasz w regulaminie konkursu: https://jestemzgdanska.pl/cmsImages/REGULAMIN%20KONKURSU%20-%20Gda%C3%85%C2%84ska%20Karta%20Mieszka%C3%85%C2%84ca.pdf. Nagroda czeka!

Konsultacje w sprawie rozbudowy Pomorskiej Kolei Metrpolitalnej w obszarze Gdańsk – Południe

Zapraszamy  do wzięcia udziału w trzeciej serii spotkań informacyjnych dotyczących projektu PKM Południe. Spotkania odbędą się w dniach 14-18 listopada 2022 r. i  mają na celu zaprezentowanie zaktualizowanych przebiegów wariantów inwestycyjnych.

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

 • 14.11.2022 r., godzina: 17:00
  Hotel Zatoka, ul Trakt św. Wojciecha 149, Gdańsk
 • 15.11.2022 r., godzina: 17:00
  Hotel Platan, ul. Niepołomicka 3, Gdańsk
 • 16.11.2022 r., godzina: 17:00
  Hotel Górski, ul. Grunwaldzka 64, Pruszcz Gd.
 • 17.11.2022 r., godzina: 17:00
  Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1
 • 18.11.2022 r., godzina: 17:00

Szkoła Podstawowa w Niestępowie, ul. Raduńska 62

Zainteresowane osoby będą miały okazję spotkać się z projektantami w celu zadania nurtujących pytań oraz omówienia szczegółów projektu, właściwych dla obecnego etapu projektowego.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://spotkania-pkm-poludnie.pl