Archiwum

Przyjmowanie zgłoszeń / pomysłów do projektu budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2023 rok.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska rozpoczyna przyjmowanie propozycji zadań do budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2023 r.

Zgodnie z Statutem Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zgłaszane inicjatywy muszą:

1.  dotyczyć wyłącznie wspierania lokalnych inicjatyw i organizowania wydarzeń z zakresu: poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprawy jakości życia mieszkańców, kultury, edukacji, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, utrzymania i rozwoju infrastruktury, realizacji drobnych  inwestycji. i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycia kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

2. zostać zrealizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca 2023 roku.

3. dotyczyć zadania realizowanego na terenach należących do miasta Gdańska lub Skarbu Państwa.

Jak zgłosić pomysł/propozycję?

1. mailowo na adres: wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl

2. listownie na adres: Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska , kod 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 3

3. podczas dyżurów radnych w siedzibie Dzielnicy lub osobiście radnemu, po umówieniu się z radnym na przykład po kontakcie telefonicznym.

Uwaga:

1. Na wnioski czekamy w okresie od 22 listopada 2022 do 4 grudnia 2022 roku.

2. Po podanym wyżej terminie Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i komisje Rady Dzielnicy przystąpią do  przygotowania  projektu uchwały budżetowej na 2023, która Rada Dzielnicy podejmie uchwałę  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie proponowanej uchwały budżetowej.

3. druki wniosku o sfinansowanie w załączniku. Wniosek-druk o sfinansowanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, Władysławem Sidorko (kom.505 226 445).

 

Przewodniczący                                                                                Przewodniczący

Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska                                     Rady Dzielnica Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko                                                                          Jerzy Petryczko

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.