Archiwum

UWAGA Właścicele nieruchomości. Zawiadomienie Pomorskiego Konserwatora Zabytków dotyczące Górek i Sobieszewa

Informujemy, że Pomorski Konserwator Zabytków Pan Igor Strzok wszczął postępowania administracyjne:

-w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Górki Wschodnie wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym, w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym,

obwieszczenie Górki -pomorskiego-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-skan-1

Górki zalacznik-do-obwieszczenia-1

-w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Sobieszewo wraz z towarzyszącym jej lasem mierzejowym i reliktami kąpieliska morskiego, w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym.

obwieszczenie Sobieszewo-pomorskiego-wojewodzkiego-konserwatora-zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-skan

Sobieszewo Zalacznik-do-Obwieszczenia-Pomorskiego-Wojewodzkiego-Konserwatora-Zabytkow-z-dnia-17-11-2022r-1

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.