Archiwum

Zbieranie propozycji zadań do budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na 2024r.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się do mieszkańców Dzielnicy Wyspa Sobieszewska o przedstawienie propozycji zadań do budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na rok 2024, w terminie od  27 listopada 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.

Propozycje należy składać na poprawnie wypełnionym i podpisanym formularzu zgłoszeniowym, opublikowanym na stronie internetowej Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska radadzielnicy.pl Wniosek można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na oficjalny adres poczty elektronicznej Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (e-mail: wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl.

Wraz z wnioskiem należy złożyć  podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska, które są opublikowane na stronie internetowej Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska. Zasady Promowania i Rozliczania Wydarzeń oraz Inwestycji z Budżetu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska i na portalu społecznościowym Facebook.

W załącznikach Protokół z Sesji  oraz Uchwała wraz załącznikiem

Protokół z XLIX sesji RDWS 14.11.2023

Uchwała XLIX.62 RDWS 14.11.2023

zał do Uchwała XLIX.62 RDWS 14.11.2023

Wniosek-druk o sfinansowanie.

Wydrukuj, zapisz, podziel się z innymi:

Comments are closed.