Archiwum

Informacje

Spotkanie z Dorotą Kolak 19.10.2019 godz. 16:00

Gdański Archipelag Kultury Wyspa Skarbów oraz
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
w ramach  projektu społeczno-artystycznego Teatr na Wyspie zapraszają na:

SPOTKANIE Z AKTORKĄ – DOROTĄ KOLAK
19 października 2019 (sobota), godz.16:00

Miejsce: Galeria GAK Wyspy Skarbów, ul.Turystyczna 3

Wydarzenie sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gdańska.
Projekt „Teatr na Wyspie” ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności z Wyspy Sobieszewskiej sztuk teatralnych, zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Na przestrzeni kilku miesięcy od września do grudnia 2019 r. zaprosimy mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej na cykl warsztatów, spotkań z reżyserem, wprowadzimy do historii teatru oraz zwiedzimy Teatr Wybrzeże.
Wielkim finałem projektu będzie wystawienie wyjątkowego, bo przygotowanego wspólnie przez sąsiadów, kolegów i przyjaciół z Wyspy – Spektaklu Wigilijnego.
WSTĘP WOLNY !

Modernizacja ul. Wiosłowej

W środę, 25 września rozpoczną się prace mające na celu modernizację ok. 1,5 km ul. Wiosłowej w Gdańsku – Świbnie.  Prace prowadzone będą na całej długości drogi, rozpoczną sią od strony ul. Trałowej i przesuwać się będą w kierunku ul. Świbnieńskiej. Na ulicy obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu polegająca na odcinkowych zajęciach drogi pomiędzy kolejnymi dojazdami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony i ruch mieszkańców będzie odbywał się niezależnie od prowadzonych prac. Utrudnienia potrwają do końca listopada br. Prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

 

Przebudowa ulicy Wiosłowej polega na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m (utwardzenie płytami Yomb), ułożeniu krawężników betonowych, umocnieniu zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego oraz wykonaniu elementów spowalniających ruch w postaci 4 progów zwalniających i 16 szykan powodujących zawężenie ciągu pieszo-jezdnego do szerokości 3,5 m. Modernizacja realizowana jest w ramach Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita. Koszt realizacji to ok. 2 mln zł.

 

Koncerty na Wyspie z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Prace konserwacyjne zbiornika wody „Kazimierz”

Jak informuje Gdańska Infrastruktura Wodociągowa oraz spółka Saur Neptun Gdańsk

przez najbliższe cztery miesiące, na zlecenie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Zbiornik Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej będzie przechodził prace konserwacyjne. Prace te nie będą miały wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom Wyspy, ani na jej ciśnienie w kranach, o co zadba operator systemu wod-kan Saur Neptun Gdańsk. Przypominamy iż Wyspa Sobieszewska zasilana jest w wodę z ujęć wody Lipce oraz Pręgowo.

Prace przy zbiorniku zostały zaplanowane poza sezonem turystycznym, by zminimalizować ewentualne niedogodności mogące wystąpić przy tej okazji.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie trasy rowerowej

VI sesja RDWS 2019.08.06

W dniu 06 sierpnia 2019 r odbyła się szósta sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Podczas sesji radni podjęli poniższe uchwały:

Uchwała nr VI.20.2019 mpzp Jodowa

Uchwała nr VI.21.2019 zmiana Budżet 2019

Protokół z VI sesji.6.08.19

Wniosek o zmianę porządku VI sesja 06.08.19

Bezpieczna kąpiel

Gdański Ośrodek Sportu po interwencji rady dzielnicy poinformował, że przy każdym wejściu na plażę poza kąpieliskami strzeżonymi
zostały umieszczone  tablice ostrzegające kąpiących się o zagrożeniu wystąpienia tzw. prądów wstecznych

 
(Obraz przykładowy)


From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych,
zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej,
z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>

Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu
na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

From: Katarzyna Bekier <katarzyna.bekier@sportgdansk.pl>
Sent: Monday, August 5, 2019 1:33 PM
To: Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>
Cc: Biuro GOS <biuro@sportgdansk.pl>; Łukasz Iwański <lukasz.iwanski@sportgdansk.pl>
Subject: /Re: Fwd: informacja o prądach wstecznych – odp. 2588/2019

 

Dzień dobry,

informujemy, że niezwłocznie po uzyskaniu zgody Urzędu Morskiego w Gdyni na powieszenie tablic informacyjnych, zostały one umieszczone przy każdym wejściu na plażę w obrębie Wyspy Sobieszewskiej, z wyłączeniem kąpielisk i terenów rezerwatów przyrody.

Pozdrawiam,
Katarzyna Bekier

 

W dniu 05.08.2019 o 13:16, Biuro GOS pisze:

 

— Treść przekazanej wiadomości —

Temat:

informacja o prądach wstecznych

Data:

Mon, 22 Jul 2019 18:03:56 +0000

Nadawca:

Wyspasobieszewska <wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdansk.pl>

Adresat:

biuro@sportgdansk.pl <biuro@sportgdansk.pl>Gdański Ośrodek Sportu

Ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się z prośbą o możliwie pilne wprowadzenie na wszystkich wejściach na plaże Wyspy Sobieszewskiej

oznakowania informacyjno-ostrzegawczego  o niebezpieczeństwach kąpieli w Bałtyku wynikających z występowania tzw. prądów wstecznych.

Oznakowanie takie (chodzi o tablice na słupkach z numerami wejść Urzędu Morskiego) było zastosowane w roku ubiegłym i zostało wprowadzone po tragicznym zdarzeniu na kąpielisku niestrzeżonym w Świbnie.

Informacja o istocie zjawiska, konsekwencjach i możliwościach uniknięcia tragedii była bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców i turystów.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Zapraszamy na VI sesję Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Kolejna sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbędzie się 6 sierpnia  2019r.  o godz. 17:00 w siedzibie rady przy ul. Turystycznej 3

Przekazujemy Porządek sesji:

Porządek VI Sesji VI kadencji 20190806