Archiwum

Korespondencja 2015

Odpowiedź na interpelację 179/2015 dot.skierowania wielkopojemnego taboru na Wyspę

odpowiedź na inter. 179 tabor wielkopojemny

Odpowiedź na interpelacje w sprawie wiaty na górkach wschodnich przy ul.Nadwiślańskiej

Odpowiedź Interpelacja 171_15 wiata

Pismo RDWS z 26.05.15 w sprawie gruzowiska przy ul. Turystycznej

pismo z 26.05.15 do P.Grzelaka w sprawie gruzowiska przy u. Turystycznej

Planowane inwestycje Miasta na Wyspie Sobieszewskiej w latch 2015-2020

W poniższym załączniku przedstawiamy Państwu planowane inwestycje na Wyspie Sobieszewskiej do realizacji przez Miasto w latach 2015-2020.

pismo WPR z 15.05.2015 nt planowanych inwestycji na Wyspie Sobieszewskiej 2015_2020 przez GMG

Pismo RDWS V/14/2015 w sprawie bezpieczeństwa na ul. Nadwiślańskiej

pismo RDWS V.14.2015 w sprawie bezpieczeństwa na ul. Nadwiślańskiej

Korespondencja z 09.04 i 15.04 w sprawie otwierania mostu

mail RDWS do ZDiZ z 09.04.15 w sprawie otwierania mostu

 

pismo z ZDiZ z 15.04.15 w sprawie otwierania mostu

Pismo do Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie uporządkowania terenu z 26.03.2015

W załączeniu treść maila skierowanego w dniu 26 marca 2015 r. do Z-cy Prezydenta Pana Piotra Grzelaka w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż Martwej Wisły

mail z 26.03.15 o uporządkowanie terenu