Archiwum

Korespondencja

UWAGI PRZEKAZANE PRZEZ RADĘ WYSPY DO NADLEŚNICTWA GDAŃSK 04.02.2022

Konsultacje dotyczące planowanych cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych w lasach Wyspy Sobieszewskiej

Poniżej pismo Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie planowanych na Wyspie Sobieszewskiej tzw. cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami oraz do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach.

Mapa z zaznaczonymi obszarami dostępna jest na: ArcGIS – Planowane zabiegi gospodarcze w roku 2022

Zapytania i uwagi dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych należy kierować do dnia 04.02.2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gdansk@gdansk.lasy.gov.plWycinka suchych drzew przy ul. Turystycznej i Boguckiego 17.01.2020

Szanowni Mieszkańcy,

Z uzyskanych informacji z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wynika, że w najbliższy poniedziałek 17.01.22 r., wykonawca Działu Zieleni GZDiZ przystąpi do usunięcia suchych drzew na Wyspie, zagrażających bezpieczeństwu. Drzewa zlokalizowane są przy ulicach : Turystycznej i Boguckiego.

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ.7120.1.367.2021.MS z dnia 29.11.2021 r. (skan decyzji w załączeniu) zezwalającej na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ (skan wniosku w załączeniu). Stan drzew nie rokuje, a stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Zgoda UMWP wycinka sobieszewo – turystyczna, boguckiego


Odpowiedź na pismo Rady w sprawie polowań na Wyspie

Rada Wyspy przeciwna polowaniom zbiorowym na Wyspie Sobieszewskiej

Odpowiedź z Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie przywrócenia linii 212

Ponowny wniosek o przywrócenie przyspieszonej linii autobusowej na Wyspę nr 212

linia 212 oświadczenie – 1

linia 212 oświadczenie – 2

linia 212 oświadczenie – 3

linia 212 oświadczenie – 4

linia 212 oświadczenie – 5

linia 212 oświadczenie – 6

linia 212 oświadczenie – 7

Odpowiedź na pismo w sprawie przywrócenia linii 212

Linia 212 odpowiedź ZTM lipiec 2021