Archiwum

Korespondencja

Odpowiedź na pismo w sprawie oznakowania ul. Tęczowej

Odpowiedź z 21.05 2021 na pismo w sprawie znaków drogowych na ul. Tęczowej

Korespondencja dotycząca bezpieczeństwa ruchu na ul. Przegalińskiej oraz naprawy nawierzchni ul. Klimatycznej i Dulkowej

Przegalińska – bezp. ruchu

Klimatyczna i Dulkowa nawierzchnia

Odpowiedź na pismo w sprawie przejścia dla pieszych ul. Turystyczna

Przejście dla pieszych Turystyczna 60 A

Pismo w sprawie udostępnienia decyzji środowiskowej Dekpol

Pismo w sprawie zlokalizowania przejścia dla pieszych ul. Turystyczna 60

Pismo w sprawie zalewania ul. Świbnieńskiej

Odpowiedź GZDiZ w sprawie skweru leśnego u zbiegu ul. Radosnej i Barwnej

Pismo w sprawie odśnieżania na Wyspie Sobieszewskiej