Archiwum

Korespondencja

Pismo ZDiZ w sprawie oznakowania dojazdu na wyspę 20160725

Pismo z ZDiz w sprawie oznakowania dojazdu na Wyspę 20160725

Pismo Straży Miejskiej w sprawie nocnych patroli w sezonie letnim

Pismo SM w sprawie patroli nocnych na wyspie w sezonie letnim 20160721

Pismo z ZDiZ w sprawie progów wyspowych przy ul. Nadwislańskiej

Pismo z ZDiZ w sprawie progów wyspowych na ul. Nadwislańskiej 20160727

Pismo do Dyrektora ZDiZ w sprawie płatnych parkingów na Wyspie Sobieszewskiej

płatne parkingi

Pismo ministra infrastruktury w sprawie dofonansowania budowy mostu 20160524

Pismo ministra infrastruktury w sprawie dofonansowania budowy mostu

Pismo do RDOŚ oraz opinia prof. M. Gromadzkiego w sprawie zamknięcie Grobli 20160515

Pismo do RDOŚ w sprawie zamknięcie Grobli 20160515

 

Opinia prof. M. Gromadzkiego dot zamknięcia ruchu tyrystycznego na grobli

pismo Z-cy Prezydenta w sprawie remontu ul. Wiosłowej 26.01.16

pismo Z-cy Prezydenta w sprawie remontu ul. Wiosłowej 26.01.16

pismo WS dot. wydzielenia geodezyjnego układu komunikacyjnego ul. Nadwiślańskiej 19.01.16

pismo WS dot. wydzielenia geodezyjnego układu komunikacyjnego ul. Nadwiślańskiej 19.01.16