Archiwum

Ogłoszenia i Sesje 2014

PORZĄDEK XXXIII SESJI ROWS w dniu 19 lutego 2014 r. / godz. 18.00 /

PORZĄDEK XXXIII  SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu  19 lutego 2014 r. / godz. 18.00 /

1.  Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2.  Wizja działania i założenia programowe na 2014 rok GAK „Wyspa Skarbów”

w Gdańsku –Sobieszewie.

Referuje: Kierownik GAK „Wyspa Skarbów”, Pani Iwona Kolasińska.

3.  Dyskusja i ewentualne przyjęcie wniosków w zakresie pkt-u 2.

4.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

5.  Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

6.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Jerzy Petryczko

Protokół z XXXII sesji ROWS 22.01.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porządek XXXII SESJI ROWS w dniu 22 stycznia 2014 r., godz. 18.00

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2. Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

3. Podjęcie Uchwały nr XXXII/38/2013 w sprawie rozdziału przez Radę Osiedla

Wyspa Sobieszewska środków finansowych na działalność statutową jednostki w 2014 roku.

Referuje: W. Sidorko

4. Ustalenie pakietu zadań priorytetowych, które powinny być zgłoszone przez

Radę do realizacji przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

5. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych.

6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

Wyspa Sobieszewska

Jerzy Petryczko

Uwaga – ad. pkt 3 Programu

Uprzejmie informuję, że procedowane będą wnioski o współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. Festyn „Świbnieńskie Lato 2014”.

2. II Półmaraton Wyspy Sobieszewskiej im. Wincentego Pola.

3. X Międzyszkolny Konkurs Piosenki Marynistycznej „Wśród Morskich Fal”.

4. Spektakl teatralny „Teatru dla Najmłodszych”.

5. Warsztaty ceramiczne dla najmłodszych.

6. Zakup zestawu nagłaśniającego dla Zespołu Kształcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku – Świbnie.

7. Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych / impreza cykliczna/.

8. Opłacenie domeny i hostingu dla strony internetowej Rady Osiedla.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Harmonogram Sesji ROWS na 2014 rok

SZANOWNI MIESZKAŃCY

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM PRZYJĘTY TERMINARZ SESJI RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA NA 2014 ROK

 1. 22 stycznia
 2. 19 lutego
 3. 19 marca
 4. 16 kwietnia
 5. 21 maja
 6. 25 czerwca
 7. 20 sierpnia
 8. 24 września
 9. 22 października
 10. 19 listopada
 11. 17 grudnia

Wszystkie  sesje rozpoczynają się  o godz.  18:00 w siedzibie Rady przy ul. Turystycznej 3.

Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszam

Przewodniczący Rady

Jerzy Petryczko