Archiwum

Uchwały

Rondo Rybaków? ul. 100-Lecia Związku Harcerstwa Polskiego?

Rada dzielnicy Wyspa Sobieszewska po zebraniu od mieszkańców Wyspy oraz jej miłośników propozycji  nazwy dla nowego ronda oraz nowej  ulicy, podjęła w dniu 31 lipca 2018 roku uchwały w sprawie wniosku o nadanie nazwy „Rondo Rybaków” oraz „ul. 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego”

Uchwały przekazano do Rady Miasta w celu podjęcia decyzji o nadaniu nowych nazw.

„Rondo Rybaków” – które powstaje przy nowym moście na Wyspę Sobieszewską było najczęściej pojawiającą się propozycją przedstawioną przez mieszkańców oraz miłośników Wyspy.  Rada Dzielnicy uznała, że nazwa ta nie budzi kontrowersji i w pełni integruje mieszkańców całej Wyspy, podkreśla ważność i unikatowość zawodu, wyróżnia podstawę egzystencji mieszkańców i rozwoju Wyspy w całej złożonej jej historii oraz nawiązuje do morskiego i nadmorskiego charakteru Wyspy.

„ul. 100-lecia ZHP” – łącząca ul. Turystyczną z ul. Przegalińską w centralnej części Wyspy – to droga, która wprowadziła nowy wymiar przestrzenny Wyspy i stworzyła nowe szanse rozwoju. Mimo, że została przewidziana już wiele lat temu (mpzp z 1999 r.) jej wykonanie to skutek decyzji władz Miasta o zorganizowaniu na Wyspie Sobieszewskiej zlotu harcerzy z okazji  100-lecia powstania ZHP, a także organizacja w 2020 roku Europejskiego zlotu harcerzy. Ponadto w ramach zgłoszeń od mieszkańców większość propozycji dotyczyła tematyki harcerskiej, a przez kilkadziesiąt lat Wyspa była tłumnie odwiedzana przez Harcerzy z całej Polski.

 

Teraz nowe propozycje muszą zostać zatwierdzone przez Radę Miasta Gdańska

uchwała Rondo Rybaków

uchwała 100-lecia ZHP

Uchwała nr XXXVI.40.2018 zm. uchwałe w spr. rozdz. środk. finans. na 2018

Uchwała nr XXXVI.40.2018 zm. uchwałe w spr. rozdz. środk. finans. na 2018

Uchwała w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działania statutuowe w 2018 r.

Uchwała nr XXXIV.39.2018 w spr. rozdziału środków finansowych na 2018

Uchwała RDWS nr XXXIII/38/2018 w sprawie ustalenia zasad, trybu i harmonogramu przeeprowadzenie konsultacji projektu bdżetu dzielnicy wyspa sobieszewska na 2018r

Uchwała nr XXXIII.38.2018 w spr. zasad przepr konsult społecz budżetu Wyspy na 2018

Uchwała RDWS XXVI/34/2017

Uchwała RDWS 26.34.2017 z 06.06.2017

Uchwała RDWS XXVI/33/2017

Uchwała RDWS 26.33.2017 z 06.06.2017

Uchwała RDWS XXIII/32/2017

Uchwała RDWS 23.32.2017 z 07.03.2017

Uchwała RDWS XXII/31/2017

Uchwała RDWS XXII.31.2017 z 07.02.2017