Nowe kąpielisko na Wyspie Sobieszewskiej

Z przyjemnością zamieszczam przedruk artykułu, jaki w dniu 21 czerwca

br. ukazał się na oficjalnej stronie internetowej miasta Gdańska (www.gdansk.pl).

Może nie jest to najważniejsza informacja na jaką czekają mieszkańcy Wyspy.

Nie wypada jednak tego faktu nie zauważyć.

W końcu chodzi o ….

„Nowe kąpielisko i plaża w Gdańsku od piątku! Zobacz, gdzie…

Świbno – to nowe kąpielisko w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Będzie otwarte, jak inne gdańskie kąpieliska, w piątek, 23 czerwca. To powrót do tradycji, bowiem już na przełomie XIX i XX wieku to miejsce pełniło funkcje rekreacyjne, zaś plaża strzeżona funkcjonowała tam w latach 1956-1969.

Sezon letni na gdańskich plażach rozpocznie się 23 czerwca. Tego dnia oficjalnie otwarte zostaną kąpieliska: Jelitkowo i Klipper, Molo i Dom Zdrojowy w Brzeźnie, Stogi, a także Sobieszewo, Sobieszewo Orle oraz… Świbno na Wyspie Sobieszewskiej.

To ostatnie jest nowym punktem na mapie gdańskich kąpielisk.

Jak nas poinformował Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu (GOS), miejsce strzeżone przez ratowników zlokalizowane będzie w Świbnie przy wejściu na plażę nr 7, na końcu ul. Trałowej. Każdego dnia bezpieczeństwa plażowiczów będzie strzec czterech ratowników. Oprócz sprzętu podręcznego i służącego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Wyspę Sobieszewską będą zabezpieczać dwa quady i dwie łodzie motorowe. Ich zasięg działania będzie obejmował trzy lokalizacje: Sobieszewo, Orle i Świbno. W każdej z nich staną pawilony stanowiące zaplecza dla ratowników, punkty medyczne oraz sanitariaty.

Jak mówi Łukasz Iwański z GOS, nowe kąpielisko w Świbnie to w zasadzie powrót do tradycji, bowiem już na przełomie XIX i XX wieku to miejsce pełniło funkcje rekreacyjne, zaś plaża strzeżona funkcjonowała tam w latach 1956-1969. Obsługę stanowili wtedy mieszkańcy osady, a ratownikami byli miejscowi rybacy. Z czasem plaża w Świbnie zaczęła tracić na znaczeniu kosztem Sobieszewa, natomiast ujście Przekopu Wisły stało się mekką ludzi sztuki, pragnących ciszy, kameralnego wypoczynku i bliskiego kontaktu z przyrodą.

Dziś jest znane głównie z licznie pojawiających się tam fok. Iwański przypomina, że 23 kwietnia 2016 roku Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku wykonał zdjęcie, na którym utrwalono ich stado, liczące ok. 293 osobników. To jedyna, żyjąca w warunkach naturalnych, kolonia fok na polskim Wybrzeżu.

W ostatnich latach pojawiały się głosy, które wskazywały na potrzebę reaktywacji kąpieliska w tej atrakcyjnej lokalizacji. Teraz to możliwe. Gdański Ośrodek Sportu zapowiada, że stopniowo polepszana będzie infrastruktura plaży i jej okolicy”.

Tyle artykuł.

Od siebie dodam tylko, gdyż nie nadmieniono o tym w artykule, że starania

o uruchomienie kąpieliska strzeżonego na wysokości ul. Trałowej (właśnie: w Świbnie czy w Komarach?, skłaniam się ku drugiemu), od wielu lat zabiegały: Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej i Rada Dzielnicy Wyspy Sobieszewskiej oraz Waldemar Nocny, którego sylwetki, jak myślę,  na pewno nie trzeba prezentować.

W tym miejscu wypada jednak podziękować władzom miasta i Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu za przychylność i dotrzymanie słowa.

To już mamy. Trzy kąpieliska strzeżone z błękitnymi flagami. Teraz z kolei pora na zabieganie o lepszą infrastrukturę dla tych miejsc, a więc modernizację ul. Falowej wraz z budową parkingów, przebudowę ul. Lazurowej z budową miejsc postojowych, modernizację części ul. Trałowej i Wiosłowej wraz z budową parkingów przy ul. Trałowej oraz budowę Stacji Ratownictwa Morskiego w Sobieszewie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, o wykonanie których Rada Dzielnicy skutecznie zabiegała, takie inwestycje już umożliwiają. Proponowane inwestycje mają także akceptację miejskich koordynatorów programów inwestycyjnych.  Z wymienionych najdalej zaawansowane są przygotowania do modernizacji ul. Falowej (dokumentacja techniczna, wydzielenia geodezyjne).

Śmiem stwierdzić, że jest duża szansa, że wymienione, jak i inne ważne dla nas sprawy, zostaną zrealizowane, chociażby z racji zapowiadanych zlotów harcerskich.  Rozważania, kto na tym zyska a kto straci i czy aby na pewno, zostawiam zaś innym.

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Wizyta gospodarska na budowie nowego mostu na Wyspę

30 maja postęp prac na budowie zwodzonego mostu w Sobieszewie oceniał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wraz z z-cą ds. polityki gospodarczej Aleksandrą Dulkiewicz oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Lokalnych organizacji.

Inwestycja osiągnęła zaawansowanie na poziomie 30%. Na placu budowy do tej pory zabetonowano już wszystkie pale, a tym samym zakończono roboty palowe na wszystkich podporach mostu. Zakończono też próbne obciążenia pali.

Na dwóch podporach, nazwanych roboczo P10 i P60, wykonano betonowy korek uszczelniający, z kolei na podporach P30 i P40, które będą podporami przęseł zwodzonych, zbudowano ścianki szczelne.
Nadal prowadzone są prace umacniające brzegi Martwej Wisły – obecnie umacniany jest brzeg od strony Wiślinki. Zakończono z kolei pogrążanie stalowej ścianki szczelnej. Do wykonania pozostało około 20 metrów ścianki, co nastąpi dopiero po rozbiórce mostu pontonowego.
Powstaje też nowy układ drogowy. Prace prowadzone są w odległości około 300 metrów do mostu, gdzie ułożono masę asfaltową, oraz na ul. Łąkowej i Piaskowej w Wiślince w kierunku mostu. Po obu stronach rzeki trwa też montaż sieci instalacji sanitarnej i teletechnicznej. Zgodnie z harmonogramem prace przy budowie potrwają do końca tego roku, potem rozpoczną się odbiory, a mieszkańcy i turyści nową przeprawą przejadą w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

 

 

 

Uchwała RDWS XXVI/34/2017

Uchwała RDWS 26.34.2017 z 06.06.2017

Uchwała RDWS XXVI/33/2017

Uchwała RDWS 26.33.2017 z 06.06.2017

Protokół XXVI sesji RDWS 20170606

protokół XXVI sesji RDWS 20170606

Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej będzie dokończona do 30.11.2017 r !!!! :)

Z radością informujemy, że ogłoszono przetarg na dokończenie drogi rowerowej na Wyspie

Ta długo oczekiwana inwestycja powinna byś zrealizowana do końca listopada br. !!!

http://www.drmg.gdansk.pl/pokaz_ogloszenie.php?ogloszenie_id=4551

Realizacja zamówienia obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku, drogi wojewódzkiej nr 501

na odcinku około 4,4 km od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego w tym:

budowę dwukierunkowej drogi rowerowej;  przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej i ul. Przegalińskiej;  budowę odcinków chodników; budowę peronów autobusowych;

przebudowę zjazdów; budowę odcinków murów oporowych,  zagospodarowanie wód deszczowych w niezbędnym zakresie wynikającym z budowy drogi rowerowej; oznakowanie pionowe i poziome;

przebudowę i budowę oświetlenia drogowego; przebudowę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu tj.: kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazu, teletechniki, energetyki – w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji; rozbiórkę odcinków istniejących jezdni; rozbiórkę obiektów kolidujących z inwestycją; przebudowę /regulację wysokościową wybranych ogrodzeń/ /bram/furtek do przyległych nieruchomości;

wykonanie dodatkowego oznakowania trasy R10 jako trasy o znaczeniu międzynarodowym – w zakresie opisanym w dok. projektowej jako „orientacja 8 i 9″; wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

roboty przygotowawcze; karczowanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe;  roboty ziemne roboty drogowe w tym:

a) budowa drogi rowerowej o szer. 3,0 m;

b) budowa peronów przystankowych;

c) przebudowa zjazdów, dojść;

d) montaż oznakowania;

oraz przebudowa skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej na mini rondo;  budowa murów oporowych; przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej;

nasadzenia zieleni wraz z pielęgnacją drzew i krzewów oraz trawników.

Inwestycje i remonty na Wyspie w latach 2010-2020

odp do B. Dunajewskiej dot. inwestycji na Wyspie

inwestycje na Wyspie 2010-2020

Projekt Przystani Żeglarskiej na Wyspie Sobieszewskej

pismo w sprawie Przystani Żeglarskiej