Archiwum

Posts Tagged ‘Mocne i słabe strony Wyspy’

Analiza SWOT aktywnego obserwatora

Szanowni Państwo

cieszymy się, że możemy przedstawić poniżej bardzo ciekawą i uzupełniającą analizę SWOT, aktywnego komentatora naszego portalu, któremu problemy Wyspy „leżą na sercu”. Dziękujemy i cały czas zachęcamy do przesyłania Państwa propozycji dla WYSPY.

 

Mocne strony:
1) Bliskość połączeń międzynarodowych za pośrednictwem lotniska międzynarodowego Gdańsk-Rębiechowo i połączeń promowych z portów Gdyni i Gdańsku.
2) Bliskość obwodnicy trójmiejskiej, tras A1, S7 i usytuowanie najbliżej dojazdu do Trójmiasta z głównych kierunków napływu turystów (Mazowsze i centralna Polska),
3) Bliskość ośrodka miejskiego o szczeblu wojewódzkim z zapleczem administracyjnym, infrastrukturalnym, opieki zdrowotnej i szkolnictwa wyższego oraz dysponującego dynamicznie rozwijającym się rynkiem pracy,
4) Wielkość dzielnicy (największa spośród gdańskich dzielnic), znaczna ilość terenów zarówno pod zabudowę jednorodzinną, agroturystyczną jak i turystyczną o różnej skali, z jednoczesną możliwością zachowania obecnego przyrodniczo-rolnego charakteru na większości obszaru.
5) Pojemność plaż – 11 km plaży o szerokości min 100 m.
6) 2 porty w Przekopie Wisły i nabrzeża Martwej Wisły umożliwiające po modernizacji i dostosowaniu zawijanie jachtów, jednostek białej floty i rozbudowę wokół nich infrastruktury wodnej, hotelowej i gastronomicznej.
7) Ogromny potencjał zwiększenia liczby mieszkańców o osoby przedsiębiorcze i zamożne (dobre miejsce zamieszkania i inwestycji w nieruchomości).
8) Pokrycie w 100% planami zagospodarowania przestrzennego, na bieżąco dostosowywanymi na potrzeby rozwoju wyspy,
9) Status wyspy ekologicznej uniemożliwiający lokowanie inwestycji uciążliwych dla środowiska i turystyki,
10) Istnieje wiele budynków będących świadectwem dawnego budownictwa osadniczego na tych terenach.
11) Stosunkowo znaczna liczba twórców kultury zamieszkujących wyspę lub związanych z wyspą.
12) Podnosząca się świadomość samorządowa społeczności dzielnicy.

Słabe strony:
1) Bardzo słaba rozpoznawalność w skali kraju, regionu lub nawet Trójmiasta, brak promocji zakątka,
2) Fatalny stan techniczny dróg ma wyspie,
3) Zły stan techniczny portów i ich otoczenia,
4) Znaczna odległość do szkół średnich, brak jakiejkolwiek szkoły średniej w dzielnicy,
5) Znaczna odległość do krytych pływalni, brak pływalni w dzielnicy, zmniejszająca szanse na poszerzenie sezonu letniego,
6) Brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych (biegi narciarskie, łyżwiarstwo) pomimo sprzyjającego terenu,
7) Brak promocji sportów wodnych: kajakarstwa, szkółek żeglarskich na wodach Martwej Wisły,
8) Brak miejsc wodowania i brak wypożyczalni sprzętu wodnego kajaki, rowery wodne, jachty w obrębie Martwej Wisły na terenie wyspy,
9) Energochłonna infrastruktura turystyczna, wymagająca doinwestowania przez właścicieli aby możliwa była opłacalność przyjęcia turystów w okresie zimowym (koszt ogrzania pomieszczeń w tzw. sezonie niskim),
10) Most pontonowy, powodujący słabą przepustowość przeprawy lub okresowe wyłączenia, utrudnienia w żegludze,
11) Zatłoczone i zbyt rzadko kursujące autobusy komunikacji miejskiej w sezonie turystycznym, zniechęcające do odwiedzin.
12) Wieloletnie zaniedbania w zakresie uporządkowania rozwoju architektonicznego, powodującego powstanie wielu budynków nie nawiązujących do budownictwa tradycyjnego.
13) Brak ośrodków SPA i konferencyjnych oferujących całoroczne usługi na bardzo wysokim poziomie.
14) Nieznaczna liczba ludności wyspy w stosunku do ogólnej liczby ludności innych dzielnic Gdańska, powodująca marginalizację potrzeb ludności wyspy przez samorząd Gdańska i brak dostrzeżenia szans dla miasta w rozwoju wyspy.
15) Brak bezpośrednich szlaków komunikacyjnych z resztą Gdańska. Tranzyt odbywa się poprzez inne gminy. Inwestycje drogowe do centrum Gdańska, na pograniczu gmin wymagają uzgodnień z innymi gminami.