Archiwum

Posts Tagged ‘plan zagospodarowania’

Studium Potrzeb Parkingowych Wyspy Sobieszewskiej

W załączeniu przekazujemy studium potrzeb parkingowych przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska

 

studium_parkingi_wyspa

RAZEM ZAPROJEKTUJMY NASZĄ WYSPĘ

Szanowni Mieszkańcy

Lokalna Organizacja Turystyczna „WYSPA SOBIESZEWSKA” zaprasza Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu „PERSPEKTYWY ROZWOJU WYSPY SOBIESZEWSKIEJ”.

Podczas spotkania p. Michał Gajkowski (dyplomant SSW) zaprezentuje wyniki swojej pracy, której tematem jest  Rewitalizacja Wyspy Sobieszewskiej.

Miejsce spotkania: Dom Kultury „Wyspa Skarbów ” ul. Turystyczna 3

Termin: 27.03.2015  (Piątek) godz. 15:30

Serdecznie Zapraszamy

Pismo z WS z 17.06.14 w sprawie wydzielenia ciągów pieszo-rowerowych

pismo z WS 17.06.14

Uchwała o przystąpieniu do mpzp rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej

RadaOsiedla_opinia przystąpienie-2

2414_kempingowa_przegalinska_przystapienie

Projekt miejscowego planu zagospodarowania do wglądu

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku

w dniach od 31.01.2013 r. do 28.02.2013 r. w godzinach od 9:00 do 15:00 będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Dyskusja Publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.02.2013 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Plan zagospodarowania do wglądu

Plan zagospodarowania Górek Wschodnich ponownie będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2011r. do 30.12.2011r. Ww. projekt planu zostanie wyłożony we fragmentach zmienionych w porównaniu z pierwszym wyłożeniem obejmującym tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „Ajtel” i ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 14.12. 2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Miesjcowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Zmiany granic w planie zagospodarowania