Archiwum

Archive for Listopad 2012

Porządek XIX Sesji

PORZĄDEK XIX SESJI IV KADENCJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

W DNIU 14 LISTOPADA 2012 R GODZ 18.00

 

1.Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad,

- powitanie zaproszonych gości.

2. Spotkanie z Oficerem Rowerowym p. Remigiuszem Kitlińskim.

3.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych Rady Osiedla.

4. Omówienie proponowanego regulaminu zasad  i trybu pracy stałych Komisji Rady Osiedla.

5.Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S bieżących  informacji.

6. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski radnych w sprawach bieżących.

7. Zakończenie Sesji.

Most wyłączony z ruchu- wymiana pontonu odwołana

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, iż w związku z planowaną wymianą pontonu, most pontonowy przez Martwą Wisłę w Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego.

Zamknięcie mostu  przewidziane jest w dniu 07.11. 2012r. (środa) od godz. 08:00 do godz. 22:00. 

W czasie wymiany pontonu most nie będzie otwierany dla jednostek pływających. Dla ruchu drogowego na Wyspę Sobieszewską czynny jest stały objazd przez most w Przegalinie. Na czas wyłączenia ruchu drogowego na moście uruchomiony zostanie prom liniowy, który będzie przewoził pojazdy o całkowitej masie własnej poniżej 3,5 tony.

W przypadku wystąpienia silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle, wymiana pontonu może zostać odwołana.

Aktualizacja: Z uwagi na utrzymująca się wysoką falę, odwołano planowaną na 07 listopada br.  wymianę jednego z pontonów mostu w Sobieszewie.