Archiwum

Archive for Luty 2014

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2014 i zaproszenie do udziału w Panelu Obywatelskim

Dziękujemy wszystkim , którzy wzięli udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 2014, a także wszystkim tym którzy angażowali się promowanie projektów rekomendowanych przez Radę. W pilotażowym projekcie Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku zagłosowało ponad 51 TYSIĘCY OSÓB (13,6 % uprawnionych). Dzięki Państwa zaangażowaniu jeszcze w tym roku powstanie pierwsza na Wyspie siłownia „pod chmurką”. Przypomnijmy, że był to projekt wspólny dla kilku dzielnic, a jego wynik to 2609 oddanych głosów co uplasowało go na I miejscu w całym Gdańsku. Mamy świadomość, że kolejne edycje Budżetu wymagają zmian ,szczególnie dotyczących zwiększenia szans dla małych dzielnic takich jak nasz Wyspa. Dlatego przedstawiamy poniżej informację na temat zorganizowania Panelu Obywatelskiego, którego zadaniem będzie promocja zmian zasad głosowania w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego.
W dniach 12 i 15 marca odbędzie się podsumowanie budżetu obywatelskiego (BO). Organizatorom zależy  na tym, by dostarczyć radnym miasta argumenty, pokazujące, że pewne zasady BO w Gdańsku w kolejnej edycji trzeba zmienić, przede wszystkim te, zapobiegające dominacji większych dzielnic.

Stąd też pomysł, by zorganizować Panel Obywatelski, czyli 2 spotkania losowo wyłonionej grupy mieszkańców, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych (np. miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy posiadanie dzieci). Najprostsze porównanie jest takie, że członkowie panelu są jak ława przysięgłych w amerykańskim sądzie, przed którą eksperci, inni mieszkańcy, radni czy urzędnicy będą przedstawiali swoje argumenty, by na koniec panel rozstrzygnął, które z zaproponowanych rozwiązań jest najkorzystniejsze dla wszystkich mieszkańców.

Jak można wziąć udział w panelu? Można zgłosić się na jego członka/członkinię lub można też przedstawić panelowi swoje stanowisko odnośnie kwestii, które będą przedmiotem panelu, jako „strona”  – więcej informacji na ten temat na www.panelwgdansku.pl/zglos-sie/

Stanowisko można przedstawić wyłącznie odnośnie punktów, które są w programie panelu. Prezentacje w ramach panelu będzie można również obserwować na sali, organizatorzy będą także starali się zapewnić transmisję na żywo w internecie.

Niestety brakuje  ciągle wymaganej liczby uczestników, a organizatorom zależy  na reprezentacji wszystkich 34 osiedli i dzielnic w Gdańsku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego, do północy, trzeba jedynie wypełnić krótką ankietkę (zabiera to minutę). Za udział w panelu uczestnicy otrzymają dietę (60 zł), by zrekompensować przejazdy do Wrzeszcza oraz poświęcony czas. Organizatorem Panelu Obywatelskiego w Gdańsku jest Stowarzyszenie Kultura Miejska, w ramach projektu finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 

 

info i ankieta tutaj: http://www.panelwgdansku.pl/zglos-sie/
Serdecznie zapraszam do udziału w Panelu  i jeszcze raz dziekuję

Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko

Pismo z Nadleśnictwa Gdańsk 17.02.2014r.

Pismo ROWS do WPR z 18.02.2014r.

Pismo ROWS do RZGW z 06.02.2014r

OSTATNI MOMENT NA ODDANIE GŁOSU!!!

Zachęcamy wszystkich , którzy ukończyli 16 lat (przed 04.11.2013) do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim .

Zostało niewiele czasu -  głosowanie trwa  tylko  do 23 lutego i ma wyłącznie formę elektroniczną.

Można zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, wchodząc na stronę www.gdansk.pl lub przyjść do Domu Kultury Wyspa Skarbów,
gdzie w godzinach od 13 do 19 w dni powszednie będzie udostępniony sprzęt do głosowania.

Rekomendowane numery  projektów do realizacji na Wyspie czyli w Pierwszym Okręgu:

5 – sporządzenie dokumentacji technicznej remontu elewacji bud. przy ul. Turystycznej 3.

15 – siłownia pod chmurką dla Wyspy Sobieszewskiej, ul. Jodowa przy placu zabaw.

17 – sporządzenie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacji przy przeprawie promowej ul. Boguckiego.

19 – ciągi spacerowe wzdłuż Martwej Wisły-dojście do mostu pontonowego.

35 – ustawienie ławek na terenie Wyspy wzdłuż ciągów spacerowych ok. 10szt.

40 - plac zabaw  na Wyspie przy ul. Narcyzowej.

47 – modernizacja pętli autobusowej na Wyspie przy ul. Przegalińskiej.

49 – wiaty przystankowe na Wyspie Sobieszewskiej – 4 szt.

Można zagłosować maksymalnie na 5 PROJEKTÓW


PORZĄDEK XXXIII SESJI ROWS w dniu 19 lutego 2014 r. / godz. 18.00 /

PORZĄDEK XXXIII  SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu  19 lutego 2014 r. / godz. 18.00 /

1.  Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący Rady Jerzy Petryczko.

2.  Wizja działania i założenia programowe na 2014 rok GAK „Wyspa Skarbów”

w Gdańsku –Sobieszewie.

Referuje: Kierownik GAK „Wyspa Skarbów”, Pani Iwona Kolasińska.

3.  Dyskusja i ewentualne przyjęcie wniosków w zakresie pkt-u 2.

4.  Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski

5.  Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

6.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący  Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska

Jerzy Petryczko

BUDŻET OBYWATELSKI – Tylko do 23.02.14

Zachęcamy wszystkich , którzy ukończyli 16 lat (przed 04.11.2013) do udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim .

Zostało niewiele czasu -  głosowanie trwa  tylko  do 23 lutego i ma wyłącznie formę elektroniczną.

Można zagłosować z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, wchodząc na stronę www.gdansk.pl lub przyjść do Domu Kultury Wyspa Skarbów,
gdzie w godzinach od 13 do 19 w dni powszednie będzie udostępniony sprzęt do głosowania.

 

Rekomendowane numery  projektów do realizacji na Wyspie czyli w Pierwszym Okręgu:

5 – sporządzenie dokumentacji technicznej remontu elewacji bud. przy ul. Turystycznej 3.

15 – siłownia pod chmurką dla Wyspy Sobieszewskiej, ul. Jodowa przy placu zabaw.

17 – sporządzenie dokumentacji zagospodarowania terenu rekreacji przy przeprawie promowej ul. Boguckiego.

19 – ciągi spacerowe wzdłuż Martwej Wisły-dojście do mostu pontonowego.

35 – ustawienie ławek na terenie Wyspy wzdłuż ciągów spacerowych ok. 10szt.

40 - plac zabaw  na Wyspie przy ul. Narcyzowej.

47 – modernizacja pętli autobusowej na Wyspie przy ul. Przegalińskiej.

49 – wiaty przystankowe na Wyspie Sobieszewskiej – 4 szt.

Można zagłosować maksymalnie na 5 PROJEKTÓW