Archiwum

Archive for Marzec 2013

Porządek XXIII Sesji

Porządek XXIII Sesji IV kadencji

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA

w dniu 20 marca 2013 r godz. 18:00

 

1.Sprawy regulaminowe:

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z mandatów Radnych Osiedla W.S.  Moniki Leńskiej-Przewodniczącej Zarządu Osiedla W.S. , Danuty Kozak oraz Kamila Leńskiego.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Pani Oriany Gołuńskiej o niezamykaniu ul. Radosnej w Gdańsku Sobieszewie w sezonie turystycznym 2013r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska-Sobieszewo część centralna w mieście Gdańsku.

5. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla W.S. bieżących informacji.

6. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

7. Zakończenie Sesji.

Zadaj pytanie PGNiG

Pomorska  Spółka Gazownictwa organizuje spotkanie dotyczące inwestycji „ Południowo-wschodnie zasilenia miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej”, które odbędzie się 6.03.2013 (środa) o godz. 18:30 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25 w Gdańsku przy ul. Boguckiego 44.