Archiwum

Posts Tagged ‘rekreacja’

Informacja dot. Konkursu na małe place zabaw 2014

Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że został ogłoszony Konkurs na małe place zabaw , skierowany dla Organizacji Pozarządowych. Oferty konkursowe należy składać do dnia 23 czerwca 2014r. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl- zakładka „konkursy” oraz w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:Konkurs 2014- Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska – nie otwierać” w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub w Zespołach Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74, lub ZOM  przy ul. Wilanowskiej 2.