Archiwum

Ogłoszenia i sesje Rady

XXXV sesja RDWS 06.07.2022

protokół z XXXV sesji RDWS 06.07.2022

Uchwała XXXV.49. 06.07.2022

Uchwała RDWS XXXV.50. 06.07.2022

Uchwała RDWS XXXV.51.06.07.2022

Uchwała XXXV.52. 06.07.2022

XXXIV sesja RDWS 14.06.2022r.

Protokół z XXXIV sesji RDWS 14.06..2022

Uchwała RDWS XXXIV.46.2022

Uchwała RDWS XXXIV.47.2022

Uchwała RDWS XXXIV.48.2022

XXXIII sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 10.05.2022

Protokół z XXXIII sesji RDWS 10.05.2022

Uchwała XXXIII.45.2022

XXXII sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 12.04.2022

Protokół z XXXII sesji RDWS 12.04.2022

XXXI sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 18.03.2022

Porządek XXXI Sesji VI kadencji 18.03.22

Protokół XXXI sesja 18.03.

Protokół XXXI .cz 2 sesja 18.03.

Oświadczenie XXXI.6.2022 10.03

XXX sesja VI kadencji Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska 08.03.2022

Porządek XXX Sesji VI kadencji marzec 2022

Protokół XXX sesja 8.03.22

Uchwała Nr XXX.44.2022. marzec

XXIX sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

W dniu 08.02.2022r. odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska.

Poniżej udostępniamy protokół z posiedzenia oraz treść Uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych wyodrębnionych na działalność statutową dzielnicy Wyspa Sobieszewska w 2022r.

sesja XXiX z 08.02.2022

XXII sesja Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Porządek XXII sesji

Protokół XXII sesja 8.06

Protokół XXII sesja 8.06 2

Protokół XXII sesja 8.06 3

Uchwała XXII 37 8.06

Uchwała XXII 38 8.06