Archiwum

Korespondencja 2015

odp WPR na pismo RDWS w sprawie remontu ul. Benzynowej

odp WPR na pismo RDWS w sprawie remontu ul. Benzynowej

pismo GZNK dot. remontu elewacji bud przy ul. Turystycznej 3 29.12.2015

pismo GZNK w sprawie remontu elewacji bud przy ul. Turystycznej 3 29.12.2015

odp ZDiZ na pismo Rady w sprawie ul. Kwiatowej, wycinki drzew oraz tablic reklamowych z 01.12.2015

odp ZDiZ na pismo Rady z 01.12.2015

Pismo do RZGW w sprawie zniszczeń nabrzeża Przekopu Wisły 13.11.2015

pismo do RZGW 13.11.15 dot. zniszczonego nabrzeża Przekopu Wisły

Pismo do ANR w sprawie dz. przy ul. Turystycznej i Żonkilowej 13.11.2015

pismo do ANR 13.11.15 dot.działek przy ul. Turystycznej i Żonkilowej

Informacje na temat budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej

Fwd_ trasa rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej

Informacja w sprawie dalszego remontu ul. Przegalińskiej

remont Przegalińska-Turystyczna

Odpowiedź na intereplację 180.2015 w sprawie spowalniaczy przy ul.Nadwiślańskiej

odpowiedz na interpelacje 180 spowalniacze prędkości