Archiwum

Korespondencja 2022

Odpowiedź GZDiZ na pismo Rady Dzielnicy w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Turystycznej róg Promienistej

Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie przeprowadzenia publicznego konkursu na zagospodarowanie terenu pod parking przy ul. Falowej

Pismo w sprawie nadania nazwy „Plac Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej”.

Nadanie nazwy Plac Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

Uchwała RDWS XXXV.50. 06.07.2022

Korespondencja w sprawie wycinki drzew w lasach Wyspy Sobieszewskiej

Pismo Las 2022 konsultacje ws cięć 03.02.2022

Nadleśnictwo Gdańsk – Odpowiedź RD Sobieszewo

UWAGI PRZEKAZANE PRZEZ RADĘ WYSPY DO NADLEŚNICTWA GDAŃSK 04.02.2022

Konsultacje dotyczące planowanych cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych w lasach Wyspy Sobieszewskiej

Poniżej pismo Nadleśnictwa Gdańsk w sprawie planowanych na Wyspie Sobieszewskiej tzw. cięć odnowieniowych i pielęgnacyjnych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przesłanymi materiałami oraz do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach.

Mapa z zaznaczonymi obszarami dostępna jest na: ArcGIS – Planowane zabiegi gospodarcze w roku 2022

Zapytania i uwagi dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych należy kierować do dnia 04.02.2022 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gdansk@gdansk.lasy.gov.plWycinka suchych drzew przy ul. Turystycznej i Boguckiego 17.01.2020

Szanowni Mieszkańcy,

Z uzyskanych informacji z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wynika, że w najbliższy poniedziałek 17.01.22 r., wykonawca Działu Zieleni GZDiZ przystąpi do usunięcia suchych drzew na Wyspie, zagrażających bezpieczeństwu. Drzewa zlokalizowane są przy ulicach : Turystycznej i Boguckiego.

Prace realizowane będą na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-PZ.7120.1.367.2021.MS z dnia 29.11.2021 r. (skan decyzji w załączeniu) zezwalającej na wycięcie drzew na podstawie wizji terenowej, która potwierdziła zasadność wniosku złożonego przez GZDiZ (skan wniosku w załączeniu). Stan drzew nie rokuje, a stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia i ruchu drogowego.

Zgoda UMWP wycinka sobieszewo – turystyczna, boguckiego