Archiwum

Archive for Styczeń 2019

Uchwały RDWS

Uchwała nr XXXVIII.43.2018 z 22.05.2018

Uchwała nr XXXIX.44 z 12.06.2018

Uchwała nr XXXX.46.2018 z 31.07.2018

Uchwała nr XXXX.47.2018 z 31.07.2018

Wspomnienie o Pawle Adamowiczu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

 

Śp. Pawła Adamowicza

Prezydenta Miasta Gdańska

 

Rodzinie Zmarłego,  w imieniu Mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej oraz Rady Dzielnicy

składamy najgłębsze wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie i pamięci.

Będzie nam Go brakowało.

 

Władysław Sidorko                                                  Ryszard Nowak

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy                             Przewodniczący Rady Dzielnicy

 

Trudno w to uwierzyć.  Przecież zaledwie 2 miesiące temu szedł z mieszkańcami Wyspy po tak długo

oczekiwanym nowym moście.

Cieszyliśmy się na realizację zapowiadanych kolejnych inwestycji, jak  ścieżek pieszo-rowerowych

czy przystani wodnych. Rozmawialiśmy o przyszłości Wyspy Sobieszewskiej.

Śp. Paweł Adamowicz był autentycznie otwarty na nasze potrzeby i oczekiwania. Był…

Cześć Jego Pamięci.

Interwencja skierowana do ZTM w sprawie kursowania komunikacji miejskiej

Z uwagi na niedogodności dotyczące komunikacji miejskiej Zarząd Dzielnicy Wyspa Sobieszewska wystąpił z mailem do Zarządu Transportu Miejskiego o poniższej treści:

 

 

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowczo protestuje wobec stanowiska ZTM w sprawie zmian w komunikacji autobusowej wprowadzonej na okres świateczno-noworoczny na liniach: 186 w relacji Gdańsk – Górki Wschodnie i 512 w relacji Sobieszewo – Przegalina.

1. Linia 186 – w dniu 24.12 (wigilia)  kursuje do 15-tej, 25.12. (I-szy Dzień Świąt) kursuje

od 15-tej a 1.01. (Nowy Rok) – również od 15-tej.

2. Linia 512 – w dniach 27.12. (czwartek), 28.12. (piątek) i 31.12 (poniedziałek)  ma być

zawieszona.

Dla jasności – autobusy na tej linii nie będą kursowały od 25.12.2018 aż do 1.01.2019 r. !!!

W przypadku linii 186 – jest to jedyne połączenie Górek Wschodnich z Sobieszewem i dalej

z Gdańskiem.

Podobnie w przypadku linii 512 – jest to jedyna publiczna komunikacja dla Sobieszewka

(ośrodek dla niewidomych!!!) i Sobieszewskiej Pastwy.

 

Konsekwencją wymienionych decyzji jest między innymi uniemożliwienie dojazdu – chociażby do kościoła parafialnego w Sobieszewie (święta!!!).

Można zrozumieć, że utrzymywanie linii 512 jest kosztowne i prawdopodobnie nieekonomiczne – ale tak dla jasności sprawy, co nie umknęło mieszkańcom

- linia 512 funkcjonowała w dwie niedziele w czasie ostatnich wyborów, chociaż normalnie w niedziele autobusy na tej linii nie kursują.

W imieniu mieszkańców i Rady Dzielnicy wnoszę o przeanalizowanie problemu i skorygowanie decyzji o funkcjonowaniu w/w linii autobusowych.

 

Z poważaniem

Władysław Sidorko

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska