Archiwum

Korespondencja

Protokół z XV sesji RDWS 01.09.2020 oraz pismo w sprawie bezpieczeństwa przy ul. Kwiatowej

 

 

lustro ul. Kwiatowa 07.09.20

Stanowisko Rady dot.wniosku „Polan” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk-Wieniec Sp. z o. o. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu przy ul. Kwiatowej.

dot. wniosku Polan o mpzp Kwiatowa 20200507

Pisma w sprawie oznakowania sezonowego parkingu przy ul. Przegalińskiej oraz chodnika przy ul. Nadwiślańskiej

oznakowanie parkingu przy Przegalińskiej 20200713

chodnik przy ul. Nadwiślańskiej

Odpowiedź na pismo w sprawie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2

Odpowiedzi na pisma w sprawie przejść dla pieszych przez ul. Turystyczną oraz urządzenia przystanku „Kwiatowa”

odp WGK na pismo dot. przejść dla pieszych

odp GZDiZ dot. urządzenia przystanku ‘Kwiatowa’

Pismo w sprawie utworzenia przejść dla pieszych przy przystankach autobusowych

pismo w sprawie przejść dla pieszych przy przystankach

Pismo w sprawie urządzenia sezonowego parkingu na terenie byłego boiska przy ul. Przegalińskiej

dot. parkingu na terenie byłego boiska

Pismo z Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie obsługi komunikacyjnej na Wyspie

pismo z ZTM dot komunikacji na wyspie 2019.10.29