Archiwum

Archive for Wrzesień 2014

BUDŻET OBYWATELSKI 2015

W dniach 29 września – 12 października 2014 r. gdańszczanie będą mogli oddać, po raz drugi w historii miasta, swój głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 11 milionów złotych – 9 mln na projekty dzielnicowe i 2 mln na projekt ogólnomiejski.

Z projektów dzielnicowych Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska rekomenduje projekt nr 23 pod nazwą : „Gdańsk trzyma poziom-lepsze chodniki” obejmujący m.in remont chodnika  na ponad 300 metrowym odcinku ul. Turystycznej. Natomiast z projektów ogólnomiejskich projekt nr 6 pod nazwą: „Gdańsk Obywatelski”  polegający m.in. na prowadzeniu  akcji wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w szczególności tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przy udziale organizacji pozarządowych.

szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego 2015 dostępne pod adresem:

http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1923,33106.html

oraz na plakatach


 

 


Remont nabrzeża wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej

Szanowni Państwo

W związku z remontem betonowego nabrzeża wzdłuż Wisły, zachęcamy do głosowania w ankiecie dotyczącej powstania przystani żeglarskich na Wyspie. Poniżej link do artykułu  i możliwości zagłosowania.

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ruszyl-remont-jedynego-nabrzeza-przy-Wyspie-Sobieszewskiej-n83651.html

 

Zapraszamy

Ścieżka pieszo-rowerowa na Wyspie odpowiedź Urzędu na zapytanie Radnej

Poniżej przedstawiamy wyciąg z rejestru zapytań Radnych Miasta Gdańska kierowanych do Urzędu Miejskiego, dotyczący zapytania radnej  Beaty Dunajewskiej-Daszczyńskiej w sprawie połączenia ciągiem pieszo-rowerowym Sobieszewa i Świbna:

38/14 Beata Dunajewska-Daszczyńska harmonogramu prac dot. połączenia  ciągiem pieszo – rowerowym Sobieszewa i Świbna 24.07.14 7.08.14 Zgodnie z ustaleniami ze spotkania na temat wyboru trasy rowerowej do realizacji na Wyspie Sobieszewskiej, priorytetem jest realizacja trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. W dniu 29 lipca nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie. Termin realizacji zamówienia upływa 31.05.2015 r. W sierpniu 2015 r. planowane jest pozyskanie pozwolenia na budowę. Roboty budowlane mają zakończyć się w marcu 2016 r. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania przy udziale Rady Osiedla Wyspy Sobieszewskiej, pierwszeństwo w realizacji dróg rowerowych mają zadania zawarte w Programie STER. Trasa rowerowa na nieczynnym kolektorze nie została ujęta w ww. Programie. Z uwagi na powyższe oraz brak środków finansowych, trasa w najbliższym czasie nie będzie realizowana.

PORZĄDEK XXXVIII SESJI ROWS 24.09.2014 godz. 18:00

PONIŻEJ PORZĄDEK XXXVIII SESJI

RADY OSIEDLA WYSPA SOBIESZEWSKA, która odbędzie się

w dniu 24 września 2014 r.

/ godz. 18.00 /

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- zatwierdzenie porządku obrad.

Prowadzi: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

2.   Ocena sezonu turystycznego 2014; wnioski i propozycje usprawnień do realizacji przed

sezonem turystycznym 2015.

Prowadzą: przedstawiciele Straży Miejskiej w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

3.   Budżet Obywatelski 2015.

Prowadzi: Przewodniczący ZarząduWładysław Sidorko.

4.   Sprawy bieżące

Referują: Przewodniczący Zarządu Władysław Sidorko.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krzysztof Wąsowski.

5.   Przyjęcie planu pracy Rady i Zarządu Osiedla na 2015 r.

6.   Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski  radnych w sprawach bieżących.

7.   Zakończenie sesji.

 

Serdecznie zapraszam

Przewodniczący Zarządu Osiedla Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko