Archiwum

Archive for Listopad 2011

Plan zagospodarowania do wglądu

Plan zagospodarowania Górek Wschodnich ponownie będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.12.2011r. do 30.12.2011r. Ww. projekt planu zostanie wyłożony we fragmentach zmienionych w porównaniu z pierwszym wyłożeniem obejmującym tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „Ajtel” i ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 14.12. 2011r. o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Debata o spalarni

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do udziału w debacie dotyczącej budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów  (spalarni) w Gdańsku.

Ciąg dalszy artykułu »

Dni Mewiej Łachy

Rada Osiedla Wyspa Sobieszewska, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING oraz Grupa LOTOS

serdecznie zapraszają

do udziału w „Dniach Mewiej Łachy” organizowanych w ramach Programu Partnerskiego „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej”

25-26 listopada 2011

Ciąg dalszy artykułu »

Porządek VIII Sesji

Porządek VIII Sesji

IV Kadencji Rady Osiedla Wyspa Sobieszewska
w dniu 16 listopada 2011 r. godz.18:00

 

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
- zatwierdzenie porządku obrad
- powitanie zaproszonych gości.

2. Przedstawienie informacji na temat swojej działalności przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING.

3. Dyskusja na temat mostu pontonowego w Sobieszewie.

4. Dyskusja w sprawie wniosku mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Żonkilowej oraz podjęcie uchwały w tym temacie.

5. Przedstawienie przez Zarząd Osiedla bieżących informacji.

6. Dyskusja, uwagi, zapytania i wnioski Radnych w sprawach bieżących.

7. Zakończenie Sesji.

TVP Gdańsk – Panorama 2.11.2011

W dzisiejszym wydaniu Panoramy poruszono temat remontu mostu pontonowego w Sobieszewie. Zapraszamy do oglądania na stronach TVP.

Na Wyspie boisko, na Oruni komitet

Fot. p.olejarczyk

http://mojaorunia.pl, p.olejarczyk, 25/10/11

Zbiórka pieniędzy, szukanie sponsora, powołanie społecznego komitetu, wzięcie udziału w miejskim konkursie, wykorzystanie doświadczeń społeczników z Wyspy Sobieszewskiej – to pomysły na to, jak doprowadzić do budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na ulicy Smoleńskiej. Kto i kiedy będzie je realizował?

Ciąg dalszy artykułu »

Wymiana pontonu mostu w Sobieszewie

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, iż w związku z planowaną wymianą pontonu, most pontonowy przez Martwą Wisłę w Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego.

Zamknięcie mostu przewidziane jest od godz. 22:00 dnia 02.11 (środa), do godz. 5:00 dnia 03.11.2011 r. (czwartek),
oraz od godz. 22:00 dnia 03.11 (czwartek), do godz. 5:00 dnia 04.11.2011 r. (piątek).

W czasie wymiany pontonu most nie będzie otwierany dla jednostek pływających. Dla ruchu drogowego na Wyspę Sobieszewską czynny jest stały objazd przez most w Przegalinie. Na czas wyłączenia ruchu drogowego na moście uruchomiony zostanie prom liniowy, który będzie przewoził pojazdy o całkowitej masie własnej poniżej 3,5 tony.

W przypadku wystąpienia silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle, wymiana pontonu może zostać odwołana.