Archiwum

Archive for Wrzesień 2019

Modernizacja ul. Wiosłowej

W środę, 25 września rozpoczną się prace mające na celu modernizację ok. 1,5 km ul. Wiosłowej w Gdańsku – Świbnie.  Prace prowadzone będą na całej długości drogi, rozpoczną sią od strony ul. Trałowej i przesuwać się będą w kierunku ul. Świbnieńskiej. Na ulicy obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu polegająca na odcinkowych zajęciach drogi pomiędzy kolejnymi dojazdami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony i ruch mieszkańców będzie odbywał się niezależnie od prowadzonych prac. Utrudnienia potrwają do końca listopada br. Prosimy o cierpliwość i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

 

Przebudowa ulicy Wiosłowej polega na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m (utwardzenie płytami Yomb), ułożeniu krawężników betonowych, umocnieniu zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego oraz wykonaniu elementów spowalniających ruch w postaci 4 progów zwalniających i 16 szykan powodujących zawężenie ciągu pieszo-jezdnego do szerokości 3,5 m. Modernizacja realizowana jest w ramach Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita. Koszt realizacji to ok. 2 mln zł.